TEKES-rahoitus myönnettiin innovatiivisten julkisten hankintojen tutkimukselle

TEKES on myöntänyt rahoituksen tutkimusprojektille, jossa kehitetään uutta liiketoimintaa innovatiivisista julkisista hankinnoista. Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos aikana 1.8.2014–31.12.2016.

Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat tapa hankkia uusia tuotteita ja palveluita yksityiseltä sektorilta. Perinteisten toimenpiteiden ja tuotteiden sijaan innovatiivisissa hankinnoissa hankitaan ratkaisuja tarpeeseen. Usein julkisissa hankinnoissa pyritään löytämään tuote tai palvelu mahdollisimman alhaiseen hintaan.

Tuotteen tekniset ominaisuudet ja sekä tapa tuottaa palvelu määritellään tarkasti ennakkoon. Sen sijaan innovatiivisissa hankinoissa hankinnan kohteena voi olla toivottu lopputulos tai vaikutus, kuten palvelutaso. Hankintaprosessin alkuvaiheessa ratkaisu saattaa olla jopa hämärän peitossa, mutta yrityksille annetaan mahdollisuus tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole ilmeisiä tai joita ei ole vielä edes kehitetty valmiiksi tuotteiksi tai palveluiksi asti.

Tutkimusprojektissa tutkitaan innovatiivisten julkisten hankintojen prosesseja ja vaikutuksia yrityksiin sekä ostajiin talous- ja oikeustieteiden näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena on löytää keinoja, joilla innovatiiviset julkiset hankinnat voivat edistää yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa tarkastellaan innovatiivisissa hankinnoissa käytettäviä sopimuksia, kannustinmekanismeja, riskien jakamista sekä yritysten yhteistyömahdollisuuksia ja kykyä osallistua innovatiivisiin hankintoihin. Hankkeessa seurataan eri kaupunkien toteuttamia julkisia hankintoja. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat biotalous-, ICT- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat.

Hanke tuottaa uutta tietoa innovatiivisten julkisten hankintojen vaikutuksista yrityksiin, lopputuotteiden käyttäjiin ja julkisen sektorin ostajiin. Taloustieteiden ja oikeustieteiden näkökulmien yhdistäminen antaa uutta tutkimustietoa innovatiivisista julkisista hankinnoista. Hankkeen tuloksena löydetään keinoja, joilla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä sekä lisätä niiden mahdollisuuksia osallistua innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Perimmäisenä tavoitteena on tuottaa laadukkaampia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 709 000 euroa. Tutkimusprojektin johtajana toimii professori Matti Turtiainen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta.

TEKESin ohella Itä-Suomen yliopiston yhteistyökumppaneita projektissa ovat Cloudia Oy, Espoon Yrittäjät ry, JOSEK Oy, KL-Kuntahankinnat Oy, Mikkelin kaupunki, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Suomen Yrittäjät ry ja Tiera Oy.

Mainokset