Suomi ja Kiina solmivat rakennetun ympäristön yhteistoimintasopimuksen

Suomi ja Kiina ovat allekirjoittaneet 15. toukokuuta rakennettua ympäristöä koskevan yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksen toivotaan avaavan uusia mahdollisuuksia suomalaisille cleantech- ja rakennusalan yrityksille Kiinassa.

Sopimuksen tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja liiketoimintaa maiden välillä. Sen keskeisiä teemoja ovat kaupungistuminen sekä ekologiset ja älykkäät kaupunkiympäristöt. Erityisesti ilmastonmuutoksen, nopean talouskasvun ja kaupungistumisen tuomiin haasteisiin pyritään vastaamaan energiatehokkaiden ja älykkäiden ratkaisujen sekä ympäristönsuojelun avulla.

Käytännössä yhteistyö aloitetaan yhteisellä selvityksellä, jossa tunnistetaan alueet ja kohteet, joissa suomalaista osaamista ja teknologiaa voitaisiin parhaiten hyödyntää.

Sopimus tukee osaltaan TEKESin ja Kiinan ympäristöministeriön viime vuonna käynnistämää Beautiful Beijing -hanketta, jossa suomalaisten tutkimuslaitosten ja yritysten avulla tarjotaan ratkaisuja aluksi ilmanlaadun ongelmiin ja jatkossa laajemmin myös muihin ympäristöongelmiin.

Sopimuksen allekirjoitti Suomen puolesta ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Memorandum of understanding on co-operation in the built environment (pdf)

Mainokset