Väitöstutkimus: Elävien solujen pintaa muistuttava pinnoite vauhdittaa lääkekehitystä


Lääkkeiden kehittäminen on hidasta ja kallista. Helsingin yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa on kehitetty pinnoite, joka matkii elävien solujen pintarakennetta ja nopeuttaa erityisesti lääkkeiden kehitysprosessin alkuvaiheita.

Uusien lääkkeiden kehitys on yleensä hidasta, ja kehityskustannukset ovat kasvussa. Samaan aikaan varsinkin laskennalliset lääkekehitysmenetelmät ovat edistyneet merkittävästi.

– Silti edelleen on vaikea ennustaa, miten lääkevalmiste käyttäytyy elävässä eläimessä aivan lääketutkimusprosessin alkuvaiheissa, sanoo Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa väittelevä Niko Granqvist.

Granqvist on kehittänyt erilaisia tutkimusmenetelmiä, joita voidaan käyttää lääkeaineiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä molekyylien välisten vuorovaikutusten määrittämiseen.

– Tärkein tulokseni on elävien solujen pintarakennetta matkivien pinnoitteiden kehittäminen. Suurin osa farmaseuttisesti ja biologisesti kiinnostavista kohteista on solun pintakalvossa. Solun pintakalvon monimutkaisuuden vuoksi näiden tutkimus on kuitenkin haastavaa. Soluviljely itsessään on myös välillä hyvin työlästä. Yksinkertaistamalla tätä järjestelmää pintarakennetta matkivalla mallilla voidaan nopeuttaa työskentelyä ja eristää yksittäisiä vuorovaikutuksia tutkittavaksi ilman toissijaisia, häiritseviä ilmiöitä, Niko Granqvist toteaa.

Vastaavia järjestelmiä on Granqvistin mukaan käytetty myös aiemmin, mutta nyt kehitetty uusi ratkaisu sopii kemiallisesti ja fysikaalisesti laajemmalle kirjolle solun pintarakenteen osia. Se myös auttaa luomaan kestävämmän kalvon, joten se helpottaa esimerkiksi vuorovaikutusmittauksia.