STTK:n Antti Palola: EU-vaaleissa päätetään myös suomalaisen työelämän suunnasta

Palkansaajajärjestöt ovat käynnistäneet yhteisen eurovaalikampanjan – Ääniä Suomesta, jonka tavoitteena on tuoda esiin Euroopan parlamentin merkitys suomalaiselle työlle ja työntekijöille sekä kannustaa jäsenistöä äänestämään eurovaaleissa. Kampanja aloitti tänään aluekiertueensa Helsingistä.

– Euroopan unionissa päätetään suuri osa suoraan suomalaisen palkansaajan arkeen vaikuttavista asioista. Siksi onkin tärkeätä, että palkansaajat käyttävät äänioikeuttaan EU-vaaleissa, ja saamme Brysseliin henkilöitä jotka tuntevat suomalaista työelämää ja palkansaajan arkea, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola muistuttaa.

Maalis-huhtikuussa suomalaisten palkansaajaliittojen jäsenten keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan suuri osa palkansaajista haluaa Euroopan unionin jäsenmaille vähimmäistason koskien työntekijöiden työehtoja ja irtisanomissuojaa, sekä yhtenäistää eri jäsenmaiden työaikalainsäädäntöä. Lisäksi palkansaajat toivovat rahoitusmarkkinoiden ja pankkien sääntelyn lisäämistä, sekä äkillisen rakennemuutoksen yhteydessä EU:n rakennerahastoista tukea alueiden kilpailukykyyn ja työllisyyteen liittyen.

– Kyselyn mukaan palkansaajat haluavat EU-tason vaikuttamista työelämän eri osa-alueisiin.On hyvä, että saman kyselyn mukaan selvä enemmistö ymmärtää myös äänestämisen merkityksen vaikutuskanavana näihin tärkeisiin asioihin. EU:n tulisikin vaalien jälkeen ryhtyä toimiin työaikadirektiivin ja irtisanomissuojan vähimmäistason suhteen, jotta se vastaisi kansalaistensa toiveisiin, Palola korostaa.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola puhui tänään palkansaajajärjestöjen yhteisen eurovaalikampanjan tilaisuudessa Helsingissä.

Mainokset