RAY palkitsi kolme hanketta vaikuttavasta järjestötyöstä

RAY on myöntänyt vuoden 2014 Vaikuttavaa!-tunnustuspalkinnot yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ja tuloksekkaasta järjestötoiminnasta kolmelle sosiaali- ja terveysalan hankkeelle. Palkitut hankkeet saavat RAY:lta erityistä kiitosta saavutetuista konkreettisista tuloksista, hyvästä kohderyhmän tavoittamisesta ja kohderyhmän tarpeet huomioivasta toteutuksesta.

RAY:n vuoden 2014 Vaikuttavaa!-tunnustuspalkinnot myönnettiin 7.5.2014 Helsingin Casinolla järjestetyssä tilaisuudessa Nuorten Palvelu ry:n ABC-kohtaa nuoria -hankkeelle, Kuluttajaliitto ry:n Teta-projektille sekä SámiSoster ry:n Goiakkanas-projektille.

– Järjestöjen tekemällä työllä on merkittävä vaikutus paitsi yksittäisten ihmisten elämään, myös koko yhteiskuntaamme. Järjestöjen toiminta koskettaa tavalla tai toisella melkein jokaisen suomalaisen arkea. Me haluamme omalta osaltamme palkita ja nostaa esiin näitä vaikuttavan työn tekijöitä, sanoi palkinnot luovuttanut RAY:n seurantapäällikkö Janne Jalava.

Kolme vaikuttavaa

Nuorten Palvelu ry:n nelivuotinen ABC kohtaa nuoria -hanke kehitti ABC-liikennemyymälöiden henkilöstölle uusia toimintatapoja nuorten kohtaamiseen. Hankkeen avulla usealla paikkakunnalla epävirallisina nuorisotilana toimivien ABC-liikennemyymälöiden henkilöstön ja tiloja käyttävien nuorten välinen vuorovaikutus parani, ja molemminpuolinen yhteisymmärrys lisääntyi. Hyvin suunniteltu, johdettu ja toteutettu toiminta saavutti kohderyhmänsä ja tavoitteensa ammattitaitoisesti ja onnistui kehittämään toimintamalleja, jotka jäävät elämään vielä varsinaisen hankekauden päätyttyä.

Kuluttajaliiton Terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja (Teta) -projekti tarjosi syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja pienituloisille lapsiperheille käytännönläheistä ja toiminnallista koulutusta arjen, terveyden, rahankäytön ja ruokavalintojen hallintaan. Kohderyhmän tarpeet ja lähtötilanteen hyvin huomioon ottava koulutus kannusti ja motivoi osallistujia arjen ruokavalion taloudelliset haasteet huomioivaan kehittämiseen oman terveyden edistämiseksi. Hanke tavoitti kohderyhmänsä poikkeuksellisen laajasti ja onnistui asetetuissa tavoitteissa erinomaisesti.

SámiSoster ry:n Goiakkanas- saamelaiset voimavarat päihdetyöhön -projekti löysi yhdessä saamelaisalueen viranomaistoimijoiden kanssa uusia tapoja vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja saamelaisten keskuudessa. Hankkeen kantavana menetelmänä oli SámiSosterin kehittämä Meahcceterapiija eli Mettäterapia: saamelaiskulttuuriin perustuva ja luontoa hyödyntävä päihdetyön muoto. Toiminnassa on huomioitu erinomaisesti kohderyhmän, saamelaisen työikäisen väestön, tarpeet, tavat ja paikallisen yhteisön erityispiirteet.

Vuotuinen tunnustus

RAY:n Vaikuttavaa!-tunnustuspalkinnot jaettiin nyt toista kertaa. Vuonna 2013 tunnustuspalkinnon saivat Exit ry:n Exit – Pois prostituutiosta -hanke, Kehitysvammaliiton FASD-lasten ja -nuorten hyväksi toimiva hanke sekä Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi.

RAY tukee vuosittain noin 800 järjestön toimintaa yli 300 miljoonalla eurolla. Raha-automaattiavustuksilla turvataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset Suomessa. RAY seuraa avustamansa toiminnan tuloksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.