Pohjoismaiset LNG-markkinat ovat kasvussa

Pohjoismaiset LNG-markkinat kasvussa – Tarjontaa lisää Pohjoismaiden merenkululle ja teollisuudelle

Gasumin Skangass-yrityskauppa mahdollistaa pitkäaikaisen ja kilpailukykyisen nesteytetyn maakaasun tarjonnan Pohjoismaissa, yhdistäen maantieteellisesti Suomen, Norjan ja Ruotsin markkinat. Koko markkina-alueelle pystytään tarjoamaan kilpailukykyistä LNG:tä meriliikenteeseen ja kaasuverkon ulkopuolella olevalle teollisuudelle.

Gasum ja Lyse-konserni saattoivat päätökseen yrityskaupan 2. toukokuuta 2014. Kaupan toteuduttua Gasumille siirtyi (51 prosenttia) norjalaisen Skangassin LNG-jakeluliiketoiminnasta Lyse-konsernilta. Skangass täydentää Gasumin LNG-tarjonnan uusien terminaalien, tankkerien ja LNG-säiliöautojen myötä sekä mahdollistaa tarvittavan LNG-infrastruktuurin nopean kehityksen.

– Skangass-yrityskauppa tukee strategiaamme ja valtion tavoitetta LNG-infrastruktuurin rakentamisen vauhdittamiseksi, jolla turvataan LNG:n saantia ja jakelua merenkulun ja teollisuuden käyttöön. LNG:n avulla maakaasun tarjonta voidaan ulottaa myös kaasuverkon ulkopuolella olevien teollisuus- ja energialaitosten käyttöön, mikä lisää energiahuollon monipuolisuutta ja toimitusvarmuutta. Suuremmat LNG-tuontimäärät johtavat tehokkaampaan hankintaan ja pystymme tarjoamaan jo olemassa oleville ja tuleville asiakkaillemme kilpailukykyistä LNG:tä, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Gasumin LNG-liiketoiminta, Porvoon tuotantolaitos ja suunnitteilla oleva Porin terminaali siirtyvät osaksi uutta yhteisyritystä Skangassia. Porin tuontiterminaalin rakennushankkeessa ei ole vielä tehty investointipäätöstä. Gasum on jättänyt hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön LNG-terminaalin investointituesta. Terminaalin valmistumisajankohdaksi tavoitellaan syksyä 2016.

– Yrityskauppa vahvistaa asemaamme vahvana LNG-toimijana Pohjoismaisilla markkinoilla. Meillä on yhdessä vahva osaaminen turvallisten ja tehokkaiden terminaalien, kuljetuksien, bunkrauksen ja asiakastuen suhteen.

Infrastruktuurin vahvistuminen mahdollistaa LNG:tä käyttävien rahti- ja matkustaja-alusten yleistymisen Itä- ja Pohjanmerillä, mikä vähentää päästöjä erityisesti meriliikenteessä. On tärkeää, että saisimme tehtyä investointipäätöksen Porin LNG-terminaalista mahdollisimman pian, jotta saisimme rakennustyöt käyntiin, kertoo Skangassin toimitusjohtaja Tor Morten Osmundsen.

Skangassin tuotantolaitos Risavikassa jää Lysen omistukseen, mutta uusi yhteisyritys Skangass AS on tehnyt pitkäaikaisen toimitussopimuksen laitoksen käytöstä. Skangassin Norjassa sijaitseva Öran terminaali ja Ruotsissa rakenteilla oleva Lysekilin terminaali sekä suunnitteilla oleva Gävlen terminaali siirtyvät uuteen yhtiöön. Ruotsin Lysekiliin rakennettava LNG-terminaali on parhaillaan käyttöönottovaiheessa ja käynnistää toimintansa kesäkuussa. Terminaalien nykyinen varastointikapasiteetti on noin 40 000 m3 ja myöhemmin tänä vuonna yhteensä jo lähes 70 000 m3. Yhtiöllä on charter-sopimukset kahteen LNG-tankkeriin ja kaupan myötä yhteensä 20 LNG-säiliöautoa.

Uuden Skangassin toimitusjohtajana jatkaa Tor Morten Osmundsen, hallituksen puheenjohtajana aloittaa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. Hallituksen muodostavat Lammisen lisäksi Gasumin energiakaupan johtaja Aleksei Novitsky, Lyse-konsernin energialiiketoimintojen johtaja Ole Gabrielsen, Lyse-konsernin talousjohtaja Leiv Ingve Ørke, rahoitusalan konsultointitoimiston ProCorpin vanhempi osakas Bernt Stilluf Karlsen ja Eera Oy:n liikkeenjohdon konsultti Kimmo Rahkamo.

– Hallitusta haluttiin vahvistaa kahdella ulkopuolisella erittäin kokeneella jäsenellä. Bernt Stillufin osaaminen varustamoista ja yleensä meriliikenteestä sekä Kimmo Rahkamon useiden vuosien kokemus energia-alalta ovat tärkeitä kehittäessämme LNG-infrastruktuuria Itämeren alueella, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.