IMG: Sijoittajien riskinoton kasvu on hidastunut

ING IM:n kysely: sijoittajien riskinottohalukkuuden kasvu on laantunut

ING Investment Managementin Risk Rotation -kyselyn tulokset osoittavat, että viimeisen puolen vuoden aikana institutionaalisten sijoittajien riskinottohalukkuus on edelleen kasvanut, mutta kasvu on hidastunut. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 42 % sijoittajista sanoi riskinottohalukkuutensa kasvaneen. Vastaava luku edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä oli 56 %.

Riskinottoaan on halunnut vähentää 19 % vastaajista tämän vuoden puolella, kun edellisvuoden lopulla vähentämishalukkaita oli 11 %.

Laantumisen syynä näyttävät olevan etenkin huoli Kiinasta ja häntäriski. Viime vuoden lopulla 14 % sijoittajista sanoi olevansa huolestunut Kiinan talouden kovasta laskusta. Tämän vuoden alussa luku on noussut 27 %:iin. Huoli häntäriskistä on noussut vastaavasti 11 %:sta 27 %:iin. Suurimmiksi huolenaiheiksi vastaajat mainitsivat kuitenkin setelirahoituksen lopettamisen ja/tai taloussokin.

Riskiä halutaan kuitenkin ottaa. Tästä selvänä osoituksena 70 % vastaajista sanoi pitävänsä seuraavan 3‒6 kuukauden aikana osakkeita houkuttelevimpana omaisuuslajina riskiä ja tuottoa arvioitaessa. Vastaajista 51 % uskoo myös kehittyvien markkinoiden tilanteen kohenevan 3‒6 kuukauden aikana.

Riskinottohalukkuudesta kertoo myös se, että monet institutionaaliset sijoittajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin parantaakseen riskinhallintaa salkuissaan. Viimeisen 12 kuukauden aikana 67 % on lisännyt hajautusta, 30 % on vähentänyt sijoituksiaan riskipitoisiin omaisuuslajeihin, 16 % on kasvattanut käteisvarojaan ja 15 % on lisännyt sijoituksia likvideihin omaisuuslajeihin.

Kiinteistöt ovat edelleen toiseksi suosituin sijoituskohde, mutta ykköseksi ne nostaa vain 30 % prosenttia vastaajista, kun edellisneljänneksellä 45 % piti kiinteistöjä houkuttelevimpina.

”Sijoittajien mielestä monet poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat ovat tunnettuja riskejä, tai he eivät näe niitä järjestelmään kuuluvina riskeinä, eivätkä siksi odota yllätyksiä. Esimerkiksi Euroopassa on edelleen ongelmia, mutta tilanne on rauhoittunut, ja siksi harvat odottavat EU:n romahtavan. Venäjän ja Ukrainan välisen kriisin lopputulos on epäselvä. Tämä lisää sijoittajien huolta ja vähentää heidän riskinottohalukkuuttaan”, sanoo ING IM:n strategiajohtaja Valentijn van Nieuwenhuijzen .

Kyselyn mukaan sijoittajat uskovat parhaiden sijoitusmahdollisuuksien olevan Yhdysvalloissa (30 %), Isossa-Britanniassa (24 %), kehittyvillä markkinoilla (18 %) ja Euroopassa (13 %).

Citigate Dewe Rogersonin tekemään kyselyyn osallistui 83 eurooppalaista institutionaalista sijoittajaa maaliskuussa 2014.