Post-2015-agenda työryhmä asetettu

Suomen näkemyksiä YK:n vuoden 2015 jälkeisiin kehitystavoitteisiin valmisteleva työryhmä asetettu

Ulkoasiainministeriö on perustanut kansallisen valmistelutyöryhmän, joka käsittelee Suomen kantoja ja osallistumista vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden hallitustenväliseen neuvotteluprosessiin. Työryhmän puheenjohtajana toimii kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä vastaava alivaltiosihteeri ja sen jäseninä on eri ministeriöiden, kehityspoliittisen toimikunnan, kestävän kehityksen toimikunnan sekä elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen edustajia

YK:n vuosituhattavoitteiden määräajan lähestyessä vuonna 2015 kansainvälinen yhteisö on alkanut valmistella uusia vuoden 2015 jälkeisiä kehitystavoitteita (niin kutsuttu post-2015-agenda). Näiden keskeisenä sisältönä tulisi olla äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen yhdessä kestävän kehityksen kanssa. Uutta tavoitteissa tulee olemaan myös niiden universaalisuus, tarkoituksena on, että ne edellyttävät toimintatapojen muutoksia myös Suomessa kestävän kehityksen mukaisesti. Hallitustenväliset neuvottelut uudesta kehitysagendasta on tarkoitus aloittaa syksyllä 2014 ja tuleva kehitysagenda on määrä hyväksyä YK:n huippukokouksessa syksyllä 2015.

Mainokset