Suuret yritykset hyötyivät kuluttajaelektroniikan kasvusta

Maailman 250 suurimman kuluttajatuoteyrityksen kasvu hidastui tilikaudella 2012. Yritykset onnistuivat kasvattamaan myyntiään vain noin viisi prosenttia. Listan kärjessä loistavat edelleen elektroniikka-alan toimijat. Alan suurimpia haasteita on pysyä globaalin kuluttajakäyttäytymisen muutoksen matkassa.

Deloitten kansainvälisen Global Powers of Consumer Products 2014 -tutkimuksen mukaan 250 suurimman kuluttajatuoteyrityksen yhteenlaskettu myynti ylitti 3 100 miljardia dollaria vuonna 2012 (sisältäen yritysten kesäkuun 2013 loppuun mennessä päättyneet tilikaudet). Kärkikymmenikköön sijoittuvien yritysten yhteenlaskettu myynti oli 900 miljardia dollaria. Suurin kuluttajatuoteyritys on kuudetta vuotta peräkkäin Samsung. Nokia tippui tämänvuotisessa listauksessa kymmenen suurimman joukosta sijalle 13. Toinen suomalaisyritys listalla on HKScan sijalla 231.

Kymmenen parhaan yrityksen joukosta merkittävää kasvua saavutti ainoastaan neljä yritystä: Samsung, Apple, Nestlé ja Unilever. Kuluttajaelektroniikkaa valmistaville yrityksille vuosi 2012 toi helpotusta edellisvuoden synkkyyteen. Japanilaisyritysten maltillinen toipuminen vuoden 2011 maanjäristyksestä ja tsunamista sekä kuluttajien kasvanut kiinnostus digilaitteita kohtaan nostivat liikevaihtoa lähes 10 prosenttia.

Matkapuhelimien ja älylaitteiden myynnin jyrkkä lasku pudotti Nokian kärkikymmeniköstä. Yrityksen liikevaihto laski jopa 22 %. Nokia teki kärjessä tilaa eteläkorealaiselle LG Electronicsille, jonka myynti on myös ollut laskussa – tosin vähemmän kuin Nokian. Toiseksi sijoittunut Apple jatkoi menestystarinaansa 45 prosentin liikevaihdon kasvulla.

”Maailmantalouden turbulenssi verotti kuluttajatuoteyritysten kasvunäkymiä. Sekä kypsillä markkinoilla että viennistä riippuvaisissa talouksissa toimialan kokonaiskasvuvauhti oli huomattavasti kahta edellisvuotta hillitympi. Raaka-aineiden hintojen kallistumisesta huolimatta yritysten kannattavuus on kuitenkin parantanut”, summaa Deloitten kaupan alan ja kuluttajatuotteiden toimialajohtaja Kari Ekholm.

Yrityskauppa-aktiivisuus kasvussa

Tutkimuksen mukaan globaalin talouden hatarasta elpymisestä huolimatta sijoittajat etsivät yhä yritysjärjestelymahdollisuuksia, jotka vahvistavat heidän strategisia asemiaan ja tukevat kasvutavoitteita. Yritysjärjestelyjen määrää kiihdyttivät helpottunut luotonsaanti, matala korkotaso, piristyneet pääomamarkkinat sekä joissain tapauksissa yritysten suurehkot käteisvarat.

Elintarvikeala on edelleen tärkeä toimiala yrityskaupoissa. Kesäkuussa 2013 tehtiin yksi elintarvikealan suurimmista yrityskaupoista kun Berkshire Hathaway ja 3G Capital ostivat H.J. Heinzin 28 miljardilla dollarilla.

“On jopa hieman yllättävää, että yrityskauppojen määrä kuluttajatuotetoimialalla on viime vuosina kasvanut, kun otetaan huomioon maailmantalouden hidas kehitys. Vuodesta 2014 on jo muotoutumassa merkittävä yrityskauppavuosi tällä toimialalla. Yrityskauppojen keskeisiä tavoitteita juuri nyt on lujittaa asemaa nykyisillä markkinoilla, päästä uusille maantieteellisille markkinoille ja näin rakentaa strategista kasvualustaa. Nopeamman kasvun maantieteelliset alueet houkuttelevat edelleen ostajia”, sanoo Deloitten yritysjärjestelypalveluista vastaava johtaja Eija Kuittinen.

Maantieteellisesti tarkasteltuna Afrikan ja Lähi-idän alueiden yritykset kasvoivat vuoden aikana nopeimmin (16,9 %). Seuraavana perässä tuli Latinalainen Amerikka (16,8 %) ja Aasian ja Tyynenmeren alue (5,6 %). Japanin maanjäristyksen vaikutukset painoivat yhä Tyynenmeren alueen kasvulukuja. Pohjois-Amerikan alueen kasvu putosi neljään prosenttiin. Hidastumisesta huolimatta alueen yritykset nauttivat edelleen vankasta kannattavuudesta. Euroopassa ranskalaisyritysten kasvuvauhti (6,6 %) päihitti saksalaiset (6,2 %) ja britannialaiset yritykset (4,8 %). Jo toista vuotta peräkkäin eurooppalaiset yritykset kasvoivat top 250 -yritysten keskiarvoa hitaammin. Nopeimmin kasvaneista viidestäkymmenestä kuluttajatuoteyrityksestä lähes kaksi kolmasosaa oli kehittyvillä markkinoilla toimivia yrityksiä.

Verkostoituneet kuluttajat vaativat entistä enemmän

“Merkittävin kuluttajatuoteyrityksiä kohtaava haaste tällä hetkellä on ratkaista kuinka selvitä kuluttajalähtöisessä globaalisti verkostoituneessa maailmassa. Selviytyäkseen ja kasvaakseen kannattavasti yritysten on opittava vastaamaan kuluttajien tarpeisiin – riippumatta siitä, mistä maasta tai kanavasta kysyntä kumpuaa. Yritysten on omaksuttava uusia menettelytapoja, kuten päästä päähän toimitusketjut, virtuaaliseen markkinaan pääsy, suorat kuluttajakanavat sekä lisäinvestoinnit kuluttajatietojen analysointiin. Globaalisti verkottunut kuluttaja on entistä vaikutusvaltaisempi kuluttaja – tämä on se todellisuus, jossa kuluttajatuoteyritykset nyt toimivat”, muistuttaa Ekholm.

Mainokset