Suomalaiset ostivat tavaroita ulkomaisista verkkokaupoista sadoilla mijoonilla

Suomalaiset ostivat tavaroita ulkomaisista verkkokaupoista 415 miljoonalla eurolla viime vuonna

Pohjoismaalaiset kuluttajat tekevät paljon ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista. Useampi kuin joka kolmas pohjoismaalainen teki vähintään yhden ostoksen ulkomaiselta sivustolta viime vuonna. Yhteensä ulkomaisiin verkkokauppaostoksiin käytettiin 2,1 miljardia euroa. Suhteellisen harvat kuitenkin käyttivät ostoksissaan pohjoismaisten naapureidensa verkkokauppojen palveluita. Tiedot selviävät PostNordin teettämästä tutkimuksesta, johon osallistui yli 5 000 pohjoismaalaista kuluttajaa.

Vuonna 2013 noin 1,3 miljoonaa suomalaista eli kolmannes kaikista 15–79-vuotiaista osti tavaroita ulkomaalaisilta sivustoilta. Yhteensä he käyttivät rahaa noin 415 miljoonaa euroa. Eniten suomalaiset hyödyntävät brittiläisiä, yhdysvaltalaisia, saksalaisia ja ruotsalaisia kauppapaikkoja. Sen sijaan tanskalaisista tai norjalaisista verkkokaupoista suomalainen ostaa vain harvoin.

– Suomalaisilla verkkokaupoilla on paljon ulkomaista kilpailua. Suomalaisten verkkokauppojen tulisikin vahvistaa kilpailukykyään tunnistamalla entistä paremmin suomalaisten kuluttajien motivaattorit ja mukauttamalla oma tarjoomansa ja sivustonsa niiden mukaisiksi, sanoo PostNordin verkkokauppa-asiantuntija Jouni Lamberg.

Myös muut pohjoismaalaiset tekevät paljon ostoksia ulkomaalaisilla sivustoilla. Norjassa näin teki viime vuonna lähes puolet (46 prosenttia) kuluttajista. Tanskassa vastaava luku oli 39 prosenttia ja Ruotsissa 31 prosenttia. Jokaista Pohjoismaata yhdistää se, että eniten ostoksia tehdään brittiläisissä verkkokaupoissa. Vuonna 2013 peräti 2,9 miljoonaa ruotsalaista, norjalaista ja tanskalaista teki ostoksia brittiläisissä verkkokaupoissa, mutta vain 70 000 osti tuotteita suomalaisilta sivustoilta.

– Pohjoismaiden välisessä verkkokaupassa on valtava kasvupotentiaali. Maiden infrastruktuuri ja logistiikkapalvelut ovat hyvin kehittyneitä, ja niiden kulttuurit ovat samankaltaisia. Mutta tässäkin asiassa avainasemassa on kunkin maan kuluttajien ostokäyttäytymisen ja motivaattoreiden tuntemus sekä oman kauppapaikan ja sen tarjooman kehittäminen vastaamaan kuluttajien tarpeita, Jouni Lamberg sanoo.

Verkkokaupan volyymi kasvoi erittäin voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Kasvu näkyi myös PostNordissa, jonka B2C-pakettitoimitukset Pohjoismaissa lisääntyivät 12 prosentilla. PostNord on kehittänyt pohjoismaista tarjoomaansa aktiivisesti viime vuosina, ja sillä on Pohjoismaissa kattava, 5 300 noutopisteen jakeluverkosto.

– Panostamme entistä enemmän verkkokauppaan myös jatkossa. Kattava verkosto on vahva alusta innovatiivisten palveluiden kehittämiselle pohjoismaisille markkinoille niin fyysisissä tavarantoimituksissa kuin asiakastuntemukseen ja -viestintään liittyen, Jouni Lamberg sanoo.

Mainokset