Empower Oy rakentaa Tuuliwatille ison tuulipuiston

Tuuliwatti valitsi Empowerin Suomen suurimman tuulipuiston pääurakoitsijaksi

TuuliWatti Oy ja Empower Oy ovat sopineet Kalajoelle rakennettavan tuulipuiston rakennusurakasta. Empower toimii 22 tuulivoimalaa käsittävän puiston pääurakoitsijana. Lisäksi Empower vastaa projektin suunnittelusta ja johtamisesta. Kalajoen tuulipuisto on jo yhdeksäs Tuuli­Watin ja Empowerin yhteistyöprojekti.

Nyt solmittu urakkasopimus vahvistaa Empowerin asemaa johtavana tuulivoiman palveluntuottajana Suomessa:

”Meistä on hienoa jatkaa ja kehittää TuuliWatin kanssa hyvin sujunutta yhteistyötä. Heidän toimintatapansa kannustaa meitä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen”, toteaa johtaja Juha Lamberg Empower Oy:stä.

”Kalajoen tuulivoimapuisto jatkaa käynnissä olevaa 500 MW investointiohjelmaamme, josta toteutusvaiheessa on 60 % sisältäen jo rakennetut ja työn alla olevat hankkeet. Nyt käynnissä olevien hankkeidemme valmistuttua tuotamme noin 16 % osuuden Suomen vuodelle 2020 asettamasta 6 TWh:n tavoitteesta ensi vuoden aikana”, kertoo TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Empowerin ja Tuuliwatin yhteistyö on jatkunut menestyksekkäästi jo vuosia ja nyt solmittu uusi sopimus vahvistaa entisestään yhteistyötä:

”Empower toimii kaikkien jo rakennettujen ja työn alla olevan 300 MW tuulivoimakapasiteetin rakentamisen pääurakoitsijana. Hankkeet ovat edenneet sovitusti aikataulussa ja budjeteissa. Tämä antaa hyvän pohjan jatkaa yhteistyötä”, Jari Suominen jatkaa.

Mainokset