Tutkimus: Yrittäjät tekevät noin kaksi tuntia pidempää työpäivää kuin tavalliset palkansaajat

Mobiililaitteet tuovat joustoa yrittäjän kiireiseen arkeen: lähes joka toinen yrittäjä stressaa viikoittain

Soneran Yrittäjäkyselyn mukaan suomalaiset yrittäjät tekevät pitkää päivää. Keskimäärin yrittäjät työskentelevät 51 tuntia viikossa, kun palkansaajien keskimääräinen työaika on 37,8 tuntia*. Nuorempi yrittäjäsukupolvi tekee lyhyempää päivää, mutta stressaa enemmän. Nuoremmat yrittäjät kuitenkin kokevat mobiililaitteiden tuovan joustoa työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Soneran TNS Gallupilla tammikuussa 2014 teettämän kyselyn mukaan yrittäjät (yrityksen koko alle 50 työntekijää) tekevät noin kaksi tuntia pidempää työpäivää kuin tavalliset palkansaajat. Lähes joka toinen heistä (40 %) kokee myös stressiä vähintään viikoittain.

Joka viides 36–45-vuotias yrittäjä stressaa päivittäin

Kyselyn mukaan työasioihin liittyvä stressi näyttää linkittyvän vahvasti ikään. Alle 45-vuotiaiden ikäryhmässä työasioihin liittyvää stressiä kokee viikoittain 41 % yrittäjistä. Erityisesti stressiä ilmoittavat kokevansa ruuhkavuosiaan elävät 36–45-vuotiaat, joista 19 % kokee stressiä joka päivä.

Vaikka nuorempi yrittäjäsukupolvi stressaa enemmän, he tekevät kuitenkin vanhempaa yrittäjäsukupolvea lyhyempää päivää. Alle 45-vuotiaista vain joka kymmenes (11 %) tekee yli 60 tuntia töitä viikossa kun vastaava luku yli 46-vuotiaiden yrittäjien keskuudessa on 16 %.

Mobiililaitteet nopeuttaneet yhteydenpitoa ja asioiden hoitoa

Nuoremmat yrittäjät käyttävät vanhempia enemmän mobiililaitteita. Alle 45-vuotiaista yrittäjistä 88 % omistaa älypuhelimen ja 57 % tabletin. Vanhemmasta, 46–60-vuotiaiden yrittäjäsukupolvesta älypuhelimen omistaa 70 % ja tabletin 47 %.

Sekä nuoremmat että vanhemmat yrittäjät ovat samaa mieltä siitä, että mobiililaitteiden myötä yhteydenpito ja asioiden hoito on nopeutunut.

”Mobiililaitteiden avulla yrittäjien on helpompi elää omannäköistään arkea. Nyt iltapäivän tunnit on mahdollista viettää esimerkiksi perheen tai harrastusten parissa ja töiden pariin voi palata myöhemmin illalla” , kuvailee Soneran yritysliiketoiminnan johtaja Pasi Mehtonen .

Parempi tavoitettavuus on myös lisännyt tuottavuutta. Kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista yrittäjistä (58 %) on sitä mieltä, että mobiililaitteilla ja tietoliikenneratkaisuilla on huomattava vaikutus yritysten liiketoimintaan.

” Joustavasta työnteosta on tullut uusi normi, ja se on kenties jopa auttanut nuorempaa yrittäjäsukupolvea vähentämään työtuntien määrää” , jatkaa Mehtonen .

Nuorempien yrittäjien usko tulevaisuuteen selvästi vanhempia suurempi

Nuorempien yrittäjien tulevaisuuden näkymät näyttivät selvästi positiivisemmilta kuin vanhempien yrittäjien. Alle 45-vuotiaista yrittäjistä 56 % arvioi liiketoimintansa kasvavan ja 52 % yritykseensä syntyvän uusia työpaikkoja seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kaikista kyselyyn vastanneista yrittäjistä 40 % arvioi liiketoimintansa kasvavan ja 34 % ilmoitti yritykseensä syntyvän uusia työpaikkoja seuraavan 12 kuukauden aikana.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin tammikuussa 2014. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa, miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin. TNS Gallup haastatteli puhelimitse 850 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Yrittäjien keski-ikä oli 49 vuotta. Vastaajiksi valittujen kriteereinä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaajat työskentelivät omistamassaan yrityksessä.

*(Eurofound 2012). Eurofound eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö on 1975 perustettu EU:n elin, joka kerää ja antaa tietoa Euroopan maiden elin- ja työoloista.

Mainokset