MTK vaatii tasapuolisuutta kehysriihipäätöksiin

Suomalaiset haluavat syödä suomalaista ruokaa ja kansantaloutemme tarvitsee hyvin toimivat puumarkkinat sekä lisää uusiutuvaa energiaa. Näitä tavoitteita hallituksen ei kehysriihen päätöksillä pidä vaarantaa. Kotimaisen ruuantuotannon toimintaedellytyksiä on jo heikennetty nykyisen hallituksen aikana yli 300 miljoonalla eurolla. MTK vaatii, että valtiontalouden tasapainottaminen on toteutettava tasapuolisesti.

Maatalouden leikkaukset viety jo äärimmilleen

MTK vaatii, että hallitus peruu aiemmissa kehysriihissään vuodelle 2015 sovitut leikkaukset maatalouden rahoitukseen ja pidättäytyy leikkaamasta viljelijöiden sosiaaliturvasta. Hallitus on leikannut maatalousyrittäjien tulotukia ja lomitusjärjestelmää sekä suunnannut verojen ja maksujen korotuksia maaseudun elinkeinoille. Muuhun elinkeinotoimintaan verrattuna hyvin heikosti kannattava maatalous ei enää kestä uusia leikkauksia eikä verojen tai maksujen korotuksia.

Tukileikkausten rinnalla myös keskittynyt kauppa on ajanut tuottajat ahtaalle. Tilastokeskuksen tuoreet tiedot osoittavat, että tammikuussa 2014 maataloustuotteiden tuottajahinnat ovat laskeneet vuoden takaisesta 8,1 prosenttia. Samana aikana maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat ainoastaan 2,7 prosenttia. Hallitus voisi halutessaan vaikuttaa asiaan mahdollistamalla tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustamisen Suomeen. Ruokaketjun voimasuhteiden tasapainottaminen on myös kuluttajien etu.

Ehdoton ei metsien ja maatalousmaan kiinteistöverolle
Kiinteistöverotusta ei tule laajentaa maa- ja metsätalousmaahan. Tällainen päätös on hallitusohjelman vastainen. Metsätalousmaan kiinteistövero aiheuttaisi vakavia häiriöitä metsäteollisuuden kannalta elintärkeille puumarkkinoille, vaarantaisi metsien monikäytön ja pirstaloisi metsätilarakennetta. Puupohjaiset tuotteet ja bioenergia ovat Suomen tulevaisuuden menestystekijöitä, joiden kasvumahdollisuuksia ei pidä vaarantaa verotusta kiristämällä.

Energiapolitiikkaan selkeä suunnanmuutos
Hallituksen on sovittava korvaavista toimista, jotta uusiutuvan energian, erityisesti Suomen kansantaloutta hyödyttävän metsähakkeen käyttö kivihiiltä korvaavana energiamuotona saadaan jälleen kasvu-uralle. Suomen energiapolitiikassa on ajauduttu täysin väärään suuntaan, kohti kivihiilenkatkuista tulevaisuutta.

Julkinen talous tasapainoon rakenteellisin uudistuksin
MTK:n johtokunta näkee, että hallituksen kehysriihen päätösten tulee vauhdittaa, ei jarruttaa talouden ja työllisyyden kasvua. Kasvua hidastaviin verokorotuksiin tai veropohjan laajentamiseen ei tässä tilanteessa ole varaa.
– See more at: https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=12401090#sthash.K6mII0CG.dpuf

Mainokset