Invalidiliitto: Mikä on vammaisen asema EU:ssa?

Vammaiset ihmiset ovat edelleen monessa suhteessa heikommassa asemassa muihin EU-kansalaisiin verrattuna. Ongelmallisia alueita ovat erityisesti vapaan liikkumisen esteet, vammaisten työllistymisen hankaluus ja siitä johtuva köyhyys. Invalidiliitto ottaa kantaa näihin kysymyksiin EU-vaalisivuillaan, http://www.invalidiliitto.fi/eu-vaalit.

Invalidiliitto haastaa vaalisivuillaan EU-vaaleissa ehdolle asettuneet pohtimaan, mitä vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi tulisi tehdä. Euroopan parlamentin jäseniksi pyrkiviä testataan Invalidiliiton vaalikoneessa, joka aukeaa myöhemmin suurelle yleisölle. Oman ehdokkaan voi siten löytää myös vammaispoliittisen kannan perusteella.

Yksi EU:n perustamissopimusten keskeisistä oikeuksista on henkilöiden liikkumisvapausoikeus. Tämä oikeus jää toteutumatta vammaisten henkilöiden kohdalla, mikäli tavarat ja palvelut eivät ole esteettömiä. Fyysisesti vammaisten henkilöiden voi olla esimerkiksi hankalaa varata matka ja majoitus internetin kautta, mikäli henkilö tarvitsee avustajaa tai käyttää pyörätuolia. Matkan varaaminen puhelimitse taas aiheuttaa internetin kautta asiointiin nähden vammasta johtuvia lisäkuluja.

Euroopan unioni on jo pitkään valmistellut eurooppalaista esteettömyyslakia, johon on kirjoitettu yleiset esteettömyysvaatimukset tavaroille ja palveluille koko EU:n alueella. Yksi konkreettinen teko yhdenvertaisuuden parantamiseksi olisi EU:n sitovan esteettömyyslain (European Accessibility Actin) voimaan saattaminen.