Graniitin vienti vetää

Graniitin vienti ylsi vuonna 2013 lähes huippulukuihin. Viennin arvo oli 46 miljoonaa euroa, joka on vain noin 3 % vähemmän kuin graniitin viennin ennätysvuonna 2012. Muu kivi­vienti koostuu pääasiassa vuolukivituotteista.

Luonnonkiven kokonaisviennin arvo oli 73,5 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 80 miljoonaa euroa. Viennin osuus on kiviteollisuuden liikevaihdosta noin 35 %. Kivituot­teita tuotiin viime vuonna 14 miljoonan euron arvosta, joka on lähes 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vienti- ja tuontimaista Kiina on ehdoton ykkönen. Muita tärkeitä vientimaita ovat Saksa, Ranska, Ruotsi, Italia, Belgia, Venäjä ja Puola.

Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan luonnonkiviteollisuuden kuluvan vuoden näkymät ovat kaksijakoiset. Graniitin vienti erityisesti Kiinaan pysyy hy­vällä tasolla ellei mitään erityisempiä markkinahäiriöitä esiinny. Kotimaassa ympäristöra­kentamiseen liittyvä kivituotteiden kysyntä näyttäisi olevan edelleen kohtuullista. Sen si­jaan mm. sisustuskivituotteiden kysyntä ei osoita elpymistä ellei rakentaminen piristy.

Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajan ja Vientikivi Oy:n toimitusjohtajan Ilkka Yli­talon mielestä yksi keskeisimpiä kysynnän kasvun hidastajia suomalaisille kivituotteiden valmistajille on ollut julkisten hankintojen ohjau­tuminen usein tuontikiviin. Julkisten hank­kijoiden soisi miettivän tarkemmin kivi­hankintojensa ympäristövaikutuksia puhumattakaan hankintojen työllisyys – ja laajemmin­kin aluetaloudellisista vaikutuksista. Ylitalo odottaa uudistuvan hankintalainsäädännön tarjoavan paremmat edellytykset julkisille hankkijoille asettaa hankinnan perusteeksi halvimman hinnan sijaan laatu- ja ympäristökriteerit.

Helsingissä 20.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin toisen kerran Vuoden kivimies. Tunnustuksen sai Suomen Graniittikeskus Oy:stä rakennusinsinööri Pauli Immonen.

Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Ilkka Yli­talo Vientikivi Oy Finland – yrityksestä ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin.
– See more at: https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=12367084#sthash.jXfzH7Eg.dpuf