Tutkijat kehittävät uusia menetelmiä muistisairauksien varhaiseen diagnosointiin

800 potilasta mukana uuden diagnostiikkatyökalun testeissä

VTT johtaa eurooppalaista PredictND-projektia, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia terveydenhuollon työkaluja muistisairauksien varhaiseen diagnosointiin. Käynnistyneen projektin tavoitteena on myös tunnistaa entistä paremmin henkilöt, joilla on korkea riski sairastua esimerkiksi Alzheimerin tautiin.

Kehitettävät menetelmät perustuvat mm. uusiin biomarkkereihin sekä erilaisten potilastietojen tehokkaaseen analysointiin ja yhdistämiseen. Menetelmiä testataan potilastyössä mm. Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Kaikkiaan testeihin osallistuu n. 800 potilasta neljässä Euroopan maassa.

Muistisairauksien diagnosointi on haasteellista, sillä kognitiivisten kykyjen heikkenemisen taustalla voi olla varsin monenlaisia syitä. Muistihäiriöistä valtaosa, 60 – 70 % johtuu Alzheimerin taudista. Tällä hetkellä Alzheimerin tautia ei pystytä yksittäisen henkilön kohdalla ennakoimaan minkään yksittäisen testin tai biomarkkerin perusteella. Diagnosointia hankaloittaa myös informaation suuri määrä: oikean diagnoosin löytäminen vaatii useiden koetulosten ja biomarkkeritietojen yhdistämistä.

EU-rahoitteisen PredictND-projektin tavoitteena on kehittää uusia, kustannustehokkaita menetelmiä erilaisten muistisairauksien aikaiseen ja luotettavaan havaitsemiseen. Lisäksi projektissa kehitetään tietokonepohjaisia työkaluja, jotka perustuvat erilaisten potilastietojen, kuten kliinisten kokeiden, kuvantamistiedon- ja verinäytteistä saatavan tiedon yhdistämiseen ja niiden vertaamiseen muiden sairastuneiden tietoihin.

“Kehitämme projektissa aivan uudenlaista lähestymistapaa muistisairauksien diagnosointiin. Uusi menetelmä auttaa lääkäreitä hallitsemaan sitä valtavaa informaatiomäärää, johon he törmäävät päivittäisessä potilastyössä. Siirrämme tietokonepohjaisia huipputeknologioita, kuten kuva-analyysia ja koneoppimista moderniin sairaalaympäristöön. Laajempaan käyttöön kehittämämme työkalu voi tulla aikaisintaan parin vuoden kuluttua”, kertoo projektin tieteellisenä koordinaattorina toimiva Jyrki Lötjönen VTT:stä.

Uutta diagnosointimenetelmää testataan potilastyössä Kuopion lisäksi kolmessa eurooppalaisessa sairaalassa: Kööpenhaminassa, Amsterdamissa sekä Italian Perugiassa.

Varhainen diagnosointi tärkeää

“Muistisairaudet vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämänlaatuun. Siksi myös EU haluaa rahoittaa tutkimusta, joka tehostaa sairauksien diagnosointia”, toteaa projektista vastaava Amalia Vlad Euroopan komissiosta.

Puhkeavan muistisairauden havaitseminen jo ennen oireiden ilmaantumista on tärkeää etenkin Alzheimerin taudissa, jossa sairauden eteneminen johtaa aivosolujen tuhoutumiseen. Uusia kustannustehokkaita menetelmiä tarvitaan, jotta korkean sairastumisriskin omaavat henkilöt voidaan tunnistaa ja mahdollinen diagnoosi vahvistaa. Tätä varten projektissa kehitetään uusia biomarkkereita.

Yksi projektipartnereista, GE Healthcare, on jo kehittänyt PET-kuvantamiseen uuden amyloidi-merkkiaineen, joka voi merkittävästi tehostaa Alzheimerin taudin diagnosointia. ”Tämän työkalun tarjoama tieto tulee kuitenkin voida yhdistää muihin potilastietoihin kokonaiskuvan saamiseksi”, sanoo lääketieteen diagnostiikan biomarkkereista ja ohjelmistoista vastaava Lennart Thurfjell GE Healthcaresta.

Terveydenhuollon tietomassat hyötykäyttöön

Modernien koneoppimisen teknologioiden ja isojen tietomassojen, ns. big datan hyödyntäminen on päivittäisessä terveydenhuollossa vielä vähäistä.

”Projektissa testattavat päätöksenteon apuvälineet ovat terveydenhuollossa ainutlaatuisia. Etenevien muistisairauksien varhaisempi havaitseminen mahdollistaa niihin puuttumisen jo aikaisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa tämän kaltaiset työkalut, jotka auttavat lääkäriä suodattamaan valtavia tietomassoja, ovat terveydenhuollossa arkipäivää”, ennakoi neurologian professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.

PredictND-konsortioon kuuluu VTT:n lisäksi seitsemän korkean tason tutkimus-, teollisuus- ja terveydenhuollon organisaatiota viidestä Euroopan maasta: GE Healthcare, Imperial College London, Itä-Suomen yliopisto, Rigshospitalet Tanskasta, VU Medical Center Amsterdam, Perugian yliopisto sekä Alzheimer Europe Luxemburgista.

Nelivuotisen projektin budjetti on kokonaisuudessaan n. 4,2 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 3,1 miljoonaa.