Pohjoismaat sopivat Helsingissä YK:n kehitystavoitteisiin vaikuttamisesta

Pohjoismaiset kehitysministerit sopivat tiiviimmästä yhteistyöstä kehitysministeri Pekka Haaviston isännöimässä kokouksessa Helsingissä. Tavoitteena on saada yhteiset teemat näkyvästi osaksi vuoden 2015 jälkeisiä globaaleja kehitystavoitteita.

”Naisten ja tyttöjen tasavertaiset oikeudet, laadukas koulutus, luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö sekä eriarvoisuuden vähentäminen ovat kehityksen avainkysymyksiä – tästä kertoo myös Pohjoismaiden oma historia. Haluamme varmistaa, että nämä painottuvat myös YK:n tulevissa kehitystavoitteissa”, kehitysministeri Pekka Haavisto sanoo.

Yhteisessä julkilausumassa korostetaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion merkitystä. Lähtökohtana tulee olla kumppanuus ja maiden vastuu omasta kehityksestään. Ilmastonmuutos sekä rauhan ja turvallisuuden kysymykset on Pohjoismaiden mielestä saatava jatkossa näkyvämmin mukaan.

Ongelmien ratkaisu edellyttää monipuolista kehitysrahoitusta.

”Perinteistä julkista kehitysrahoitusta tarvitaan etenkin vähiten kehittyneissä maissa. Näistä monet ovat niin sanottuja hauraita valtioita, joita esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyössä painotetaan jatkossa enemmän. Samaan aikaan on kuitenkin löydettävä uusia tapoja rahoittaa kehitystä. Kehitysmaiden omat varat ja yksityissektorin rooli korostuvat tulevaisuudessa”, Haavisto toteaa.

Työn on oltava tehokasta ja avointa.

”Kansalaisilla niin etelässä kuin pohjoisessa on oikeus tietää, mitä kehitysyhteistyöllä saadaan aikaan. Meidän on osattava myös kertoa tuloksista – ja tehtävä se avoimesti.”

Kehitysministeri Haavisto pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä myös kehityspolitiikassa. ”On hyvä, että pohjoismaiset kehitysministerit kokoontuvat säännöllisesti. Seuraavan kerran tapaamme syksyllä Ruotsissa Pohjoismaiden neuvoston yhteydessä Suomen aloitteesta”.

Mainokset