Euroopan teollisuuden kilpailukyky on tulevien EU-päättäjien käsissä

Metsäteollisuus odottaa tänä vuonna valittavilta uusilta EU-päättäjiltä nopeita toimia Euroopan rapautuneen kilpailukyvyn palauttamiseksi. Teollisuuden näkökulmasta EU on keskittynyt liikaa luomaan uutta sääntelyä.

Euroopan komissio on asettanut tavoitteeksi nostaa teollisuuden osuuden 20 prosenttiin EU:n bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 mennessä. Kehitys on ollut jo pitkään päinvastainen, vaikka päättäjillä olisi kaikki edellytykset teollisuusmyönteisen politiikan luomiseksi Eurooppaan.

”Euroopan unionista on tullut eniten säännelty teollinen toimintaympäristö maailmassa samalla kun aloitteet kilpailukyvyn parantamiseksi ovat jääneet vaille konkreettisia toimenpiteitä.
EU:n on varmistettava vakaa, ennustettava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö teollisuudelle, jotta teollisuus saadaan jälleen kukoistamaan Euroopassa”, korosti Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Jussi Pesonen tänään Helsingissä pidetyssä metsäteollisuuden EU-seminaarissa.

EU:n tulee tähdätä maailmanlaajuiseen ja tasapuoliseen ilmastosopimukseen. Jos EU jatkaa yksipuolista ilmasto- ja muuta ympäristösääntelyä, uhkaa tuotantoa ja työpaikkoja siirtyä kiihtyvällä vauhdilla muille talousalueille. Myös Yhdysvaltain halpa energia ja maan uudelleenteollistuminen asettavat Euroopan ahtaalle, kun yritykset päättävät tuotannon ja uusien investointien sijoittumisesta. EU:n tuleekin varmistaa riittävä ja kohtuuhintainen energian saanti Euroopassa toimivalle teollisuudelle.

Metsäasioissa päätösvalta säilytettävä omissa käsissä

EU:n uusi metsästrategia nostaa esiin puun uusiutuvana, kierrätettävänä sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisenä raaka-aineena, jonka kestävää käyttöä tulee lisätä. Metsäasioissa päätösvalta tulee säilyttää kansallisella tasolla. Metsiä koskevia kansallisia tavoitteita on edistettävä aktiivisesti EU:ssa, jotta vältytään ristiriitaisilta ja kestävästi tuotetun puun hankintaa rajoittavilta säädöksiltä. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin ja suunnata kulutusta ja tuotantoa uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen.

”Suomella on runsaat metsävarat ja vahvaa osaamista, ja siten erinomaiset mahdollisuudet profiloitua biotalouden edelläkävijäksi ja osaajaksi sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Metsissä kasvaa Suomen tulevaisuus ja metsäteollisuus haluaa toimia uuden liiketoiminnan veturina”, sanoo Pesonen.