Joka toinen yrittäjä käyttää jo tablettia

Joka toinen yrittäjä käyttää jo tablettia: Mobiililaitteilla huomattava vaikutus yritysten tuottavuuteen

Soneran Yrittäjäkyselyn mukaan yli puolet suomalaisista yrittäjistä (58 %) on sitä mieltä, että mobiililaitteilla ja tietoliikenneratkaisuilla on huomattava vaikutus yritysten liiketoimintaan. Yrittäjät myös omistavat muita suomalaisia useammin älypuhelimen ja tabletin. Tulevaisuuden yrittäjät näkevät valoisana. Jopa 40 % yrittäjistä arvioi liiketoimintansa kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana .

Soneran TNS Gallupilla tammikuussa 2014 teettämän kyselyn mukaan yrittäjät (yrityksen koko alle 50 työntekijää) yhdistävät työvälineiden ja tietoliikenneratkaisujen vaikutuksen vahvasti liiketoimintaan: 58 % yrittäjistä on sitä mieltä, että niillä on huomattava vaikutus yrityksen liiketoimintaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työn tehokkuus on parantunut. Vastaajista 73 % arvioi, että yhteydenpito ja asioiden hoito on mobiililaitteiden myötä nopeutunut ja helpottunut. Puolet yrittäjistä (50 %) oli sitä mieltä, että parempi tavoitettavuus on myös lisännyt tuottavuutta.

Joka toinen yrittäjä käyttää jo tablettia

Yrittäjät omistavat muita suomalaisia useammin älypuhelimen ja tabletin. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 73 prosentilla on käytössään älypuhelin ja puolet yrittäjistä (49 %) omistaa tabletin. Kaikkiin suomalaisiin verrattuna yrittäjät ovat mobiililaitteiden käytössä edelläkävijöitä*).

”Kyselyn tulokset osoittavat, että yrittäjät ovat muihin suomalaisiin verrattuna edelläkävijöitä mobiililaitteiden käytössä. Yrittäjän toimisto on älypuhelimessa ja tabletissa” , sanoo Soneran yrittäjäliiketoiminnoista vastaava johtaja Pasi Mehtonen .

Työtä tehdään yhä useammassa paikassa

Mobiililaitteiden myötä yrittäjät tekevät työtään yhä useammassa paikassa. Kyselyn mukaan yrittäjät tekevät keskimäärin kolmanneksen viikoittaisesta työajasta muualla kuin vakituisella työpaikallaan.

Vakituisen työpaikan ohella yrittäjät tekevät työtä kotona (75 %), omassa autossa (64 %), julkisella paikalla (23 %), esimerkiksi kirjastossa tai kahvilassa sekä julkisessa liikennevälineessä (12 %).

”Yrittäjät eivät ole enää sidottuja työskentelemään työpisteissään vaan kykenevät tehokkaasti hyödyntämään esimerkiksi liikkumiseen ja matkustukseen käytetyn ajan. Kyselyn mukaan tämä on merkittävä asia yrittäjän liiketoiminnan tuottavuuden kannalta” , jatkaa Mehtonen .

Pienyrittäjistä 40 prosenttia arvioi liiketoimintansa kasvavan

Kyselyyn vastanneiden yrittäjien tulevaisuus näyttää valoisalta. Jopa 40 % yrittäjistä arvioi liiketoimintansa kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Jopa 34 % arvioi palkkaavansa yritykseensä lisää työntekijöitä seuraavan vuoden aikana. Yrityksen kasvunäkymien pysymistä ennallaan arvioi puolestaan 44 % vastaajista. Kasvuodotusten saldoluku oli +26, mikä osoittaa, että yrittäjien odotukset talouden noususta ovat vahvistumassa.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin tammikuussa 2014. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa, miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin. TNS Gallup haastatteli puhelimitse 850 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Yrittäjien keski-ikä oli 49 vuotta. Vastaajiksi valittujen kriteereinä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaajat työskentelivät omistamassaan yrityksessä.

*) TNS Gallupin vuonna 2013 tekemän Mobile Life -tutkimuksen mukaan kaikista 16–60-vuotiaista suomalaisista 61 % omistaa älypuhelimen ja 17 % tabletin.