Sähköinen terveystili on kehitetty biopankkitietojen hallintaan

Auria Biopankki ja Taltioni yhteistyöhön

Suomen ensimmäinen kliininen biopankki Auria Biopankki ja yksilön terveystietojen hallintaan kehitetty Taltioni-palvelu aloittavat yhteistyön. Yhteishankkeen tavoitteena on kesään mennessä luoda kansallinen standardi yksilön terveys-, elintapa- ja geenitietojen yhdistämiseen ja hyödyntämiseen sähköisen terveystilin kautta.

Nyt aloitettavan yhteistyön tavoitteena on saada aikaiseksi Suomen kattavin eHealth-ympäristö. Auria Biopankin näytteet, niihin liitetyt terveystiedot ja Taltionin henkilökohtainen terveystietojen hallinta mahdollistavat yksilön elintapa-, sairaus- ja geenitiedon yhdistämisen. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että elintapatietojen keräys ja niissä tapahtuvien muutosten rekisteröinti liitetään biopankkinäytteisiin Taltioni-terveystilin avulla. Tuloksena on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ympäristö yksilön, terveydenhuollon ja tutkimuksen näkökulmasta.

Kansalaiset seuraavat yhä kasvavalla mielenkiinnolla lääketieteellisen tutkimuksen saavutuksia ja kokevat mahdollisuutensa osallistua tutkimukseen tärkeäksi. Taltioni-terveystili mahdollistaa jatkossa kansalaisten uudenlaisen osallistumisen lääketieteelliseen tutkimukseen.

– Yhteistyömme tarjoaa ainutlaatuisen työkalun ihmisten terveyden seurantaan. Parhaimmassa tapauksessa voimme jatkossa biopankin näytteiden ja elintapatietojen avulla todeta uusia elintapojen ja sairauksien välisiä yhteyksiä, kertoo Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen . Terveystilin kautta kansalainen näkee omiin näytteisiinsä liittyvät mahdolliset lähde- ja luovutustiedot sekä hänestä mitatut laboratorioarvot innovatiivisella tavalla, omaa osallistumista korostaen.

– Biopankkiyhteistyö edistää loistavasti Taltionin tavoitteita olla kansalaisten, terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen terveys- ja hyvinvointitiedot sisältävä tietokanta ja palvelualusta, sanoo Taltionin toimitusjohtaja Tuomas Teuri . Taltionissa kansalainen omistaa omat tietonsa ja päättää, kuka tietoja käyttää ja missä laajuudessa.

Taltioni ja Auria Biopankki ovat molemmat aloillaan pioneereja edustaen uudenlaista, ennaltaehkäisevän ja yksilön aktiivista osallistumista korostavan terveydenhuollon ajattelutapaa.

Terveys- ja elintapatietojen yhdistäminen tuo kansalaisen aktiiviseen rooliin

Suomessa on kerätty lääketieteellistä tutkimustyötä palvelevia näytteitä jo vuosisadan ajan. Biopankkien myötä syntyvä kokonaisuus on siksi globaalisti ainutlaatuinen. Biopankkien tavoitteena on uusien hoitomuotojen kehittäminen ja terveyden edistäminen tieteellisen tutkimuksen samalla huomioiden näytteiden luovuttajien tarpeet. Luovuttajan tiedonsaantioikeuden hallinta on toteutettu tavalla, jossa henkilö kykenee hakemaan, selailemaan ja ylläpitämään omiin näytteisiinsä liittyviä tietoja.

Taltioni-tilin yhdistäminen biopankkitietoihin mahdollistaa kansalaiselle omien tietojen hallinnan ja seurannan. Lisäksi Taltionissa elintapatietojen yhdistäminen terveystietoihin tuo aivan uudenlaiset eHealth-palvelut kansalaisten ulottuville.

– Aiemmin ihmisten on ollut vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa terveydestä ja sen edistämiseen vaikuttavista tekijöistä. Taltioni-terveystilin avulla voidaan yksilölle luoda esimerkiksi ennustemalleja elintapojen vaikutuksista tiettyihin kroonisiin sairauksiin, sanoo Teuri. Jokainen meistä voi silloin aktiivisesti vaikuttaa oman terveytensä kehittymiseen.

Taltioni-terveystiliä käytetään tietoturvallisesti pankkitunnuksilla. Taltioni-tilin kautta käyttäjä näkee jatkossa myös omat biopankkinäytteensä ja mihin tutkimuksiin niitä on käytetty.