Kauppakamari: Julkisten menojen säästöä on lisättävä

Kauppakamari: Hallituksen ja opposition sitouduttava julkisen sektorin pienentämiseen

Keskuskauppakamarin mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että hallitus ja oppositio pääsevät yhteisymmärrykseen julkisen sektorin koon pienentämisestä. “Yhtä tärkeää on, että sopeutus tehdään ilman veronkorotuksia”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Keskuskauppakamari vaati helmikuun alussa, että julkiset menot supistetaan 50 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2020 mennessä. Suomen julkisen sektorin menot ovat kymmenessä vuodessa paisuneet alle 50 prosentista yli 57 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

“Hallituksen ja opposition on sitouduttava julkisen sektorin menojen pienentämiseen. Suomella on tällä hetkellä Euroopan suurin julkinen sektori suhteessa bruttokansantuotteeseen”, sanoo Penttilä.

Talouden tasapainottaminen tulee olemaan tärkeä teema ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Penttilän mukaan puolueiden tulisi kilpailla sillä, millä puolueella on paras ohjelma julkisen sektorin menojen pienentämiseen.

“Valtio on siirtänyt yhä enemmän vastuuta kunnille, joista suuri osa on joutunut nostamaan veroastetta. Sopeutuksia ei enää voida sysätä yksin kuntien vastuulle, vaan hallituksen ja opposition on päästävä sopuun uskottavasta leikkausohjelmasta”, sanoo Penttilä.

Risto E. J. Penttilä peräänkuuluttaa myös tarkempia tietoja siitä, mihin hallituksen tähänastiset leikkaukset ovat kohdistuneet. Julkiset menot ovat kasvaneet vuodesta 2009 noin 3,9 prosenttia vuodessa. Menot ovat jatkaneet nousua mm. sen takia, että kunnat ovat kompensoineet pienentyneitä valtionosuuksia nostamalla kunnallisveroa.

“Hallitus ei ole onnistunut pienentämään julkisen sektorin menoja, vain menojen kasvua on hieman leikattu. Tähän asti lähestulkoon koko sopeutus on tehty veroja korottamalla. Tällä tiellä ei voida enää jatkaa. Verotus on nyt niin kireällä tasolla, että korotusvaraa ei yksinkertaisesti ole”, painottaa Penttilä.