Trafi kehittää tieliikenteen turvallisuutta ja laatua

Trafi kehittää tieliikenteen kuljetusyrityksille vastuullisuusmallia, jonka tarkoituksena on parantaa tiekuljetusten turvallisuutta, laatua ja ympäristöystävällisyyttä. Johtamis- ja menettelytapoja kehittävä malli tuo konkreettista hyötyä yrityksille sekä myös kuljetusten tilaajille, jotka voivat sen avulla arvioida, miten yritys ottaa toiminnassaan huomioon mm. turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden.

Vastuullisuusmallia kehitettiin ja testattiin yhdessä kuljetusyritysten kanssa tutkimushankkeessa, jonka loppuraportti on juuri valmistunut. Malli on kansainvälisestikin uudenlainen avaus ammattimaisen tieliikenteen vastuullisuuden kehittämiseen, sillä sen vapaaehtoisuuteen perustuvassa toimintamallissa huomioidaan sekä turvallisuuden, laadun että ympäristövastuullisuuden näkökulmat.

”Tärkeää on, että kuljetusyritykset saavat vastuullisuusmallin käytöstä konkreettista hyötyä toimintansa tueksi sujuvuuden, vähentyneiden kustannusten ja imagohyötyjen myötä”, toteaa johtava asiantuntija Sanna Ström: ”Kun toimintamalli on lisäksi selkeä ja helposti käyttöönotettavissa, voivat yritykset helposti sitoutua tähän vapaaehtoisuuteen perustuvaan malliin. Mitä useampi yritys hyödyntää vastuullisuusmallia, sitä turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi liikenne kehittyy.”

Tieliikenteen vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle.
Kokeilusta jokapäiväiseksi avuksi tiekuljetusten seurantaan ja vastuullisuuden parantamiseen – seuraavaksi mukaan joukkoliikenteen toimijoita

Tavaraliikenteen vastuullisuusmallin kehitystä on päätetty jatkaa kokeilututkimuksen pohjalta siten, että mallista laaditaan ohjekirjanen ja käyttöliittymä, jotka sisältävät sekä kuljetusyritys- että tilaajanäkökulmat. Nämä valmistuvat vuoden 2014 aikana.

Lisäksi raportointikokeilua tullaan jatkamaan vaikutusten arvioimiseksi pidemmällä tähtäimellä. Vastuullisuusmallin käyttökokeilua tullaan seuraavaksi laajentamaan joukkoliikenteen toimijoihin.

”Malli on avoin kaikille halukkaille ja otamme mielellämme mukaan kokeiluun uusia yrityksiä”, kertoo asiantuntija Marke Lahtinen.
Mallia kehitetään sekä pienille että suuremmillekin yrityksille soveltuvaksi

Kokeilututkimuksessa kehitettyä vastuullisuusmallia on tarkoitus hioa niin, että se soveltuu sekä pienien että suurempienkin kuljetusyritysten tarpeisiin.

Tutkimuksessa kehitettiin kokeiluyritysten käyttökokemukset ja sidosryhmien näkökulmat huomioiva vastuullisuusraportointimalli. Lisäksi tutkimuksessa kuvattiin eräitä keskeisiä turvallisuutta parantavia elementtejä, kuten perehdytyslomake sekä ajoonlähtötarkastus- ja hätätilanneohje.

Lisätietoja vastuullisuusmallista Trafin nettisivuilta http://www.trafi.fi/vastuullisuusmalli

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli –kokeilututkimus
on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa Liikenteen tutkimuskeskus Vernen ja turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusyksikön toimesta ja se on luettavissa kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilla http://www.trafi.fi/tutkimukset2014

Mainokset