Sähköinen asiointi mahdollistaa uudenlaisen vuorovaikutuksen terveyspalveluissa

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä on käytössä toistaiseksi Suomen ainoa kaikkien alueen kuntien terveyskeskusten ja keskussairaalan yhteinen potilastietojärjestelmä. Maaliskuusta alkaen sairaanhoitopiirin asukkailla on myös käytössään maan laajimmat mahdollisuudet sähköiseen asiointiin terveydenhuollossa. Pohjois-Karjalassa on käytössä sellaisia terveydenhuollon sähköisiä palveluja, joiden vaatimusmäärittelyjä aletaan vasta valmistella valtakunnan tasolla.

Pohjoiskarjalaisilla polvijärveläisiä lukuun ottamatta on maaliskuusta lähtien käytössään sähköinen Medinet-omaterveyspalvelu. Tohmajärvellä palvelu tulee käyttöön huhtikuussa. Palvelu otettiin ensimmäisenä käyttöön Joensuussa kesällä 2012.

– Sähköiset palvelut täydentävät nykyisiä terveydenhuoltopalveluitamme. Hyvät käyttökokemukset pilottivaiheessa kannustivat meitä laajentamaan palveluita koko sairaanhoitopiirin alueelle , kertoo ylilääkäri Anu Niemi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä.

Sähköinen asiointi mahdollistaa uudenlaisen vuorovaikutuksen

Medinetin kautta kuntalainen voi tarkastella omia terveystietojaan mm. rokotuksia, laboratoriovastauksia sekä ammattilaisen kanssa tehtyä hoitosuunnitelmaa. Palvelussa on maaliskuun alusta lähtien myös erilaisia esitietolomakkeita, jotka perinteisesti on täytetty vastaanotolla. Esimerkiksi äitiysneuvolan ja työterveyshuollon esitietolomakkeet voi jatkossa täyttää rauhassa kotona ennen vastaanottoa. Myös terveysaseman vaihtaminen onnistuu suoraan palvelussa. Lomakkeet on samalla yhdenmukaistettu maakunnan kuntien yhteistyönä. Pohjois-Karjalan keskussairaala pilotoi tämän vuoden aikana leikkaukseen tulevan potilaan sähköistä esitietolomaketta.

– Medinet on potilaan oma ikkuna potilastietojärjestelmään. Se on potilaan ja ammattilaisen välinen vuorovaikutteinen kanava, joka tavallaan tuo terveysaseman lähipalveluksi kansalaisen olohuoneeseen, kuvaa ylilääkäri Anu Niemi, joka toimii palvelua koordinoineen alueellisen terveydenhuollon asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.

Medinet on suoraan yhteydessä alueen potilastietojärjestelmään (Mediatri). Kuntalainen voi hoitosuunnitelmansa mukaisesti tallentaa Medinettiin omia mittaustuloksiaan, mm. verenpaineen kotimittaustuloksia, jotka siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattilainen voi puolestaan seurata ja ohjata hoitoa potilastietojärjestelmän kautta. Kevään aikana avataan kansalaiselle mahdollisuus tallentaa myös muualla annettuja rokotuksia, reseptilääkkeitä ja puhelinnumeromuutoksia järjestelmään. Medinet on lisäpalvelu, joka ei poista henkilökohtaisen kohtaamisen tarvetta, mutta parhaassa tapauksessa lisää potilaan sitoutumista hoitoonsa.

– Kun kuntalainen ottaa vastuuta omasta terveydestään, esimerkiksi sähköisessä palvelussa, se on kustannustehokasta ennaltaehkäisevää hoitotyötä, kiteyttää Joensuun johtava ylilääkäri Ari Laakkonen sähköisen omaterveyspalvelun hyödyt.

Sähköisten palvelujen käyttöön ei ole ikäkynnystä

Pohjoiskarjalaisten valmiudet käyttää sähköistä terveyspalvelua ovat hyvät, tämä selvisi Pohjois-Karjalassa ja Ylä-Savossa toimivassa Assi-hankkeessa tehdyssä selvityksessä (n=796). Kuntalaiset kokivat myös sähköiset terveyspalvelut pääsääntöisesti hyödyllisiksi.

– Myönteinen havainto oli myös se, että seniorikansalaisetkin kokivat olevansa valmiita käyttämään sähköisiä palveluita. Ikäluokkien välillä ei ollut suurta eroa halukkuudessa käyttää näitä palveluja, kuvaavat hankkeen projektipäällikkö Päivi Sihvo Karelia-ammattikorkeakoululta ja yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoululta.

Medinet-palveluun pääsee osoitteesta http://medinet.pohjoiskarjala.net/. Ensimmäisellä kerralla käyttäjän täytyy luoda uusi tili, jonka jälkeen voi kirjautua palveluun sisään. Palveluun kirjautuminen tapahtuu joko matkapuhelimella tai pankkitunnuksilla.