Maanmittauslaitos: Avoimelle lähdekoodille kehittämisverkosto

Liikennevirasto, Maanmittauslaitos, Helsingin ja Tampereen kaupungit sopivat avoimen lähdekoodin kehittämisyhteistyöstä. Verkosto kehittää ohjelmistoa, jonka avulla voidaan tarjota selaimessa toimiva karttakäyttöliittymä erilaisiin käyttötarpeisiin.

”Yhteistyön avulla koordinoidaan kehittämistä ja ohjelmistokehityksen tulokset annetaan muillekin käyttöön”, kertoo Oskariksi nimetyn verkoston sihteeri Jani Kylmäaho Maanmittauslaitoksesta.

Alun perin Paikkatietoikkunan toteuttamisen yhteydessä syntynyttä Oskari-ohjelmistoa on kehitetty vuodesta 2009. Eri projekteissa ohjelmiston kehittämiseen on osallistunut kehittäjiä yli kymmenestä ohjelmistoyrityksestä. Oskari-yhteistyöverkosto tiivistää kehittämisyhteistyötä ja parantaa tiedonkulkua eri hankkeiden välillä.

”Liikennevirastolle Oskari tarjoaa hyvin pitkälle kehitetyn sovelluskokonaisuuden, jonka avulla voidaan edullisesti tuottaa karttatoiminnallisuuksia eri sovelluksille ja järjestelmille. Oskarin vahvuutena on avoimen arkkitehtuurin kylkiäisenä saatava helppo integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin”, toteaa ylitarkastaja Matti Pesu Liikennevirastosta.

Kaikille avoin verkosto

Yhteistyöllä myös vältetään päällekkäistä työtä, säästetään kustannuksia ja sovitetaan erilaisten kehitysprojektien tavoitteita yhteen jo suunnitteluvaiheessa. Kehittämisen tuloksena Oskari-ohjelmistosta julkaistaan jatkuvasti uusia versioita avoimena lähdekoodina vapaasti kaikkien saataville.

Vuonna 2014 verkoston koordinaattorina toimii Maanmittauslaitos. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Matti Pesu Liikennevirastosta. Verkosto on avoin kaikille organisaatioille, jotka haluavat osallistua Oskari-ohjelmiston hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Verkostoon voi liittyä allekirjoittamalla yhteisen verkostosopimuksen.