Suomalaisyrityksille satojen miljoonien eurojen markkinat Tanskan sairaalaprojekteissa

Tanskan terveydenhuoltouudistuksessa useat sairaalat joko uusitaan lähivuosina tai rakennetaan kokonaan uudestaan. Investointien arvioidaan olevan jopa 6,7 miljardia euroa. Uudistuksen myötä sairaaloita tehostetaan muun muassa päiväkirurgialla, keskittämällä erikoisresurssit ja ulottamalla potilasprosessit eri terveydenhuollon organisaatioiden yli aina kotiin asti.

Tanskassa on muiden Pohjoismaiden tavoin käynnissä terveydenhuollon kokonaisuudistus. Maassa on suunnitteilla yli 40 sairaalaprojektia liittyen vanhojen sairaaloiden uudistamiseen ja uusien rakentamiseen. 1960- ja 70-luvuilla rakennetut sairaalat ovat vanhentuessaan käymässä logistisesti tehottomiksi, eivätkä ne vastaa terveydenhuollon muuttuviin vaatimuksiin.

– Sairaalaprojektien suunnitellut investoinnit ovat noin 6,7 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä, tiivistää Finpron Skandinavian päällikkö Sissi Silván markkinoiden suuruuden.

– Parhaillaan Tanskan sairaalaprojektit ovat suunnitteluvaiheessa. Huomiota kiinnitetään juuri nyt erityisesti suunnitteluun, teknologiaan, uusiin konsepteihin ja innovaatioihin. Nämä ovat vain pieni osa sairaalan kokonaiskustannuksista, mutta monet myöhemmistä päätöksistä ja hankinnoista tehdään jo tässä vaiheessa, kuvaa Finpron terveydenhuoltoon erikoistunut seniorikonsultti Eero Toivainen .

Toivaisen mukaan suomalaisyrityksillä on vahvaa osaamista potilasvirran hallintaan, infektoiden kontrollointijärjestelmiin, ilman puhdistamiseen, jätteiden ja pyykin logistiikkaan, leikkaussaleihin, digitaaliseen lukitukseen ja esimerkiksi 3D-suunnitteluun liittyen.

Uusia supersairaaloita

Osana terveydenhuollon uudistusta Tanska on jaettu viiteen sairaanhoitopiiriin, joihin jokaiseen rakennetaan yksi niin sanottu supersairaala. Ne keskittyvät jokainen tiettyihin terveydenhuollon erikoisaloihin, tarjoten parhaat lääkärit ja laitteet.

– Esimerkiksi Pohjois-Sjellantiin rakennetaan vuosina 2017–2020 supersairaala, johon investoidaan noin 500 miljoonaa euroa. Valmistuessaan sairaala tarjoaa akuuttia hoitoa alueen yli 300 000 asukkaalle, kertoo Silván konkreettisista hankkeista.

– Tanskan terveydenhuollon järjestämisessä tavoitellaan kulujen säästämistä ja toiminnan tehostamista: miten tarjota parempia, nopeampia ja halvempia terveyspalveluita. Uudistuksella pyritään vähentämään kallista sairaala-aikaa ja vuodeosastoja lisäämällä päiväkirurgiaa, potilashotelleja ja etähoitoa. Digitaaliset palvelut ovat merkittävässä roolissa uudistuksissa, Toivainen kuvaa modernisointia.

Tanskalaiset ostajat läsnä verkostoitumistapahtumassa

Finpro järjestää 25.3. verkostoitumistapahtuman Kööpenhaminassa yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa. Tilaisuudessa suomalaiset alan yritykset esittelevät ratkaisujaan ja palvelujaan Tanskan sairaalaprojektien avainhenkilöille.

– Tapahtumaan tulee Tanskan sairaanhoitopiireistä projektijohtajia ja sairaalateknologiaan liittyen tärkeimmät sisäänostajat. Myös sairaaloiden suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyviä henkilöitä, kuten arkkitehti- ja insinööritoimistojen edustajia tulee mukaan. Tapahtumaan voi vielä hakea mukaan ja se on erinomainen tilaisuus suomalaisyrityksille markkinoida osaamistaan, kiteyttää Silván.

– Tuemme suomalaisyrityksiä hahmottamaan oikean ajankohdan markkinoille menemiseen, löytämään oikeat kontaktit ja hallitsemaan hankintaprosessit, päättää Toivainen.

Mainokset