Suomen parhaat työpaikat ovat edelläkävijöitä

Suomen parhaat työpaikat ovat edelläkävijöitä johdon ja henkilöstön välisen luottamuksen rakentamisessa

Great Place to Work ® Institute on tänään julkistanut Suomen parhaat työpaikat. Kolmeen eri sarjaan jakautuva lista julkistetaan nyt 12:nnetta kertaa. Suurten yritysten sarjan ja yleisen sarjan kärjessä juhlivat tänä vuonna uudet voittajat Alko ja tamperelainen Vincit. Lääkeyhtiö Amgen säilytti paikkansa pienten organisaatioiden sarjan parhaana.

Suomen parhaat työpaikat -tutkimusta on toteutettu vuodesta 2002 lähtien. Tutkimuksessa selvitetään osallistuvien organisaatioiden työntekijöiden kokemukset työpaikastaan sekä arvioidaan organisaatioiden keskeisimmät johtamiskäytännöt. Tutkimuksen pisteytyksestä 2/3 koostuu työntekijöiden kokemuksesta ja 1/3 johtamiskäytännöistä. Merkittävää on, että Suomen parhaat työpaikat –listalle päässeiden organisaatioiden henkilöstöstä keskimäärin 80 prosenttia kokee työpaikkansa positiivisesti. Vertailun vuoksi suomalaisessa työelämässä näin on ainoastaan 54 prosentin kohdalla (Suomalaisen työelämän tila 2014 –tutkimus).

Suomen parhaat työpaikat 2014 –listalle ylsi toisistaan merkittävästi poikkeavia organisaatioita. Parhaiksi työpaikoiksi ylsi edellisten vuosien tapaan organisaatioita useilta eri toimialoilta ja paikkakunnilta sekä erilaisista omistuspohjista. Listalla on muun muassa viime vuonna yt-neuvotteluja ja organisaatiomuutoksia läpikäyneitä yrityksiä, pörssiyhtiöitä, sekä julkisia ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Suomen parhaiden työpaikkojen monipuolisuus osoittaa, että johdon ja henkilöstön välistä luottamuksen puutetta suomalaisessa työelämässä ei voida selittää esimerkiksi taloudellisella taantumalla tai organisaation rakenteella.

”Suomen parhaat työpaikat asettavat standardin luottamusta ja välittämistä vahvistavalle johtamiskulttuurille. Ne haastavat muidenkin yritysten omistajat punnitsemaan, millaisia vaatimuksia he yritystensä johtamiselle asettavat. Samalla Suomen parhaat työpaikat -lista ravistelee myyttejä hyvän työpaikan rakentamisesta. Nämä organisaatiot osoittavat esimerkillään, että hyvän työpaikan rakentaminen ei ole lähtökohdiltaan rahakysymys; se on valinta, jossa johdon todelliset arvot mitataan”, Great Place to Work® Institute Finlandin toimitusjohtaja Mona Rundberg muistuttaa.

Luottamus johdon ja henkilöstön välillä keskeinen menestystekijä

Tutkimuksen mukaan Suomen parhaat työpaikat erottuvat tavallisesta suomalaisesta työelämästä erityisesti kyvyssään rakentaa luottamusta johdon ja henkilöstön välille. Kun johdon ja henkilöstön välillä vallitsee vahva luottamus, on johdon toiminta uskottavaa, johto kunnioittaa henkilöstä ja toimii oikeudenmukaisesti. Alla olevassa taulukossa on kuvattu suurimmat erot suomalaisen työelämän ja Suomen parhaiden työpaikkojen välillä. Prosenttiluku kertoo kuinka suuri osa työntekijöistä kokee väittämät positiivisesti.

Suomen parhaat työpaikat 2014 Suomalainen työelämä 2014 Ero
Johto on pätevä johtamaan organisaation (liike)toimintaa 85 % 54 % -31 %
Johto pitää lupauksensa 80 % 49 % -31 %
Johto osoittaa arvostavansa hyvin tehtyä työtä ja erityistä ponnistelua 74 % 45 % -28 %

”Taloudellisesti haastavina aikoina on ensisijaisen tärkeää huolehtia siitä, että johdon valinnat tukevat sellaisen kulttuurin rakentamista, jossa työntekijät haluavat antaa parhaansa. Näin päästään parhaiten organisaation tavoitteisiin. Yrityskulttuuria ei voida kuitenkaan rakentaa millekään muulle pohjalle kuin luottamukselle. Parhaat työpaikat myös nousevat tutkitusti nopeammin taantuman kääntyessä nousukauteen. Viimeistäänkin juuri nyt on oikea aika ryhtyä rakentamaan hyvää työelämää jokaiseen suomalaiseen työpaikkaan”, Mona Rundberg toteaa.

Suomen parhaat työpaikat kiinnostavat myös osaavaa työvoimaa

Suomen parhaat työpaikat 2014 –listalla olevat organisaatiot loivat Suomeen viime vuonna yli 500 uutta työpaikkaa ja työllistivät noin 11 000 työntekijää. Nämä organisaatiot kasvoivat taantumankin aikana liikevaihdolla mitattuna keskimäärin lähes 18 prosenttia. Kasvua on tukenut viimeisen kahden vuoden aikana liki kaksinkertaistuneet työnhakijamäärät Suomen parhaisiin työpaikkoihin: viime vuonna ne saivat yli 63 000 työhakemusta. Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus ei puolestaan yltänyt edes kuuteen prosenttiin.

”Parhailla työpaikoilla on varaa vetovoimaisuutensa vuoksi valita kulttuuriinsa sopivimmat työntekijät. Nämä luvut osoittavat, että parhaat työpaikat myös onnistuvat luomaan työympäristön, johon halutaan kuulua pidemmällä tähtäimellä. Suomen parhaat työpaikat ovat paremman työelämän edelläkävijöitä. Ne kertovat olemassaolollaan mahdollisuudesta onnelliseen työelämään sekä näyttävät muulle suomalaiselle työelämälle esimerkkiä Euroopan parhaan työelämän rakentamisessa”, Mona Rundberg kertoo.

Suomen parhaat työpaikat -listalle ylsi tänä vuonna 36 prosenttia kaikista Great Place to Work® Institute Finlandin tutkimista 138 organisaatiosta. Kaikkiaan tutkituissa organisaatioissa työskenteli yhteensä 45 400 työntekijää.

Suomen parhaat työpaikat 2014 -lista julkaistaan 14.2.2014 osoitteessa http://www.greatplacetowork.fi ja Talouselämä-lehdessä. Listayritykset ja niiden johtajat esittäytyvät myös 14.2. lähtien osoitteessa http://www.parempityöelämä.fi