Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvoi

Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvoi – uusia yrityksiä perustettiin vähemmän kuin 2012

Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä kasvoi vuonna 2013 reilulla 16 000:lla edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä kaupparekisterissä oli vuoden 2013 lopussa 498 557 yritystä, joista 242 363 oli osakeyhtiöitä, 202 250 yksityisiä elinkeinonharjoittajia (”toiminimiä”) ja 85 083 asunto-osakeyhtiötä.

Uusien yritysten perustamisilmoituksia tehtiin kaupparekisteriin neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 30 243. Määrä on hienoisesti laskenut jo kolmen vuoden ajan.

Yritykset ilmoittivat tietojensa muutoksia viime vuonna kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutosilmoituksia oli yhteensä 81 471. Yritysten osoite- ja yhteystietojen muutosten määrä kasvoi viisi prosenttia. Näitä ilmoituksia tehtiin 35 592. Osoite- ja yhteystietomuutosilmoituksista tehtiin 59 prosenttia sähköisen palvelun avulla.

Yritysten selvitystilaan liittyviä julkisia haasteita velkojille haettiin 1 504 kertaa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.