Ecofin-neuvosto jatkaa keskustelua yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Ecofin-neuvosto ja euroryhmä kokoontuvat Brysselissä 17.–18.2.2014. Suomea kokouksissa edustaa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

EU-maiden valtiovarainministerit kokoontuvat Ecofin-neuvoston kokoukseen Brysseliin 18.2.2014. Ecofin-neuvosto keskustelee pankkiunionin yhteisestä kriisinratkaisumekanismista (SRM) sekä komission vuotuisesta kasvuselvityksestä. Lisäksi neuvosto käsittelee G20-maiden valtiovarainministereiden ja keskuspankkiirien kokousta sekä yhteisen pankkivalvontamekanismin toimeenpanoa.

Euroryhmä kokoontuu neuvostoa edeltävänä päivänä 17.2.2014 käsittelemään euroalueen taloustilannetta. Euroryhmä keskustelee Kreikan sopeutusohjelman neljännestä ja Kyproksen sopeutusohjelman kolmannesta väliarviosta sekä Euroopan vakausmekanismin (EVM) suorasta pääomitusvälineestä.

Euroryhmän tapaamisen jälkeen 17.2. järjestetään erillinen kokous, jossa valtiovarainministerit keskustelevat yhteisen kriisinratkaisumekanismin yhteistä kriisinratkaisurahastoa (SRF) koskevasta valtiosopimuksesta. Hallitusten väliset neuvottelut rahastosta on tarkoitus viimeistellä samanaikaisesti kuin neuvottelut kriisinratkaisumekanismista Euroopan parlamentin kanssa. Neuvottelut käynnistyivät tammikuussa.

Pankkiunionin valmistelu etenee

Ecofin-neuvostossa puheenjohtaja kertoo, kuinka yhteisen kriisinratkaisumekanismin neuvottelut etenevät Euroopan parlamentin kanssa. Ecofin-neuvosto saa tilannekatsauksen neuvottelutilanteesta ja keskustelee siitä, kuinka Euroopan parlamentin kanssa tulisi hakea sopua. Suomi on korostanut, että joulukuun Ecofin-neuvostossa saavutettu yhteisymmärrys oli tasapainoinen kokonaisratkaisu. Suomi pitää tärkeänä, että yhteisen kriisinratkaisumekanismin kokonaisuus valmistuu tavoitellussa aikataulussa nykyisen Euroopan parlamentin istuntokaudella, ja pyrkii edistämään neuvottelujen etenemistä.

Euroopan keskuspankki esittelee neuvostossa ensimmäisen kirjallisen neljännesvuosikatsauksen yhteisen pankkivalvontamekanismin toimeenpanosta sekä valmisteluista.

Neuvosto pitää budjettikuria tärkeänä

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä Euroopan parlamentille annettava suositus vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle vuoden 2012 budjetin toimeenpanosta. Suomi voi hyväksyä suosituksen vastuuvapauden myöntämisestä, koska suosituksen mukaan on tärkeää, että jäsenmaiden ja komission hallinnoimien ja valvomien EU:n yhteisten varojen hallintoa ja valvontaa kehitetään.

Neuvosto keskustelee vuoden 2015 EU-budjetista ja hyväksyy budjetin suuntaviivoja koskevat päätelmät. Rahoitus- ja talouskriisi asettaa edelleen paineita kansallisille talouksille ja budjeteille. Neuvosto korostaa tiukan budjettikurin merkitystä. Budjetin suuntaviivoja koskevissa päätelmissä korostetaan myös budjettivarojen merkitystä erityisesti kasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Suomi kannattaa päätelmiä.

G20-kokous järjestetään helmikuussa Australiassa

Ecofin-neuvosto valmistelee EU:n kantoja G20-maiden valtiovarainministereiden ja keskuspankkien johtajien kokoukseen, joka pidetään 22.–23.helmikuuta Australiassa. Helmikuun G20-kokouksessa valmistellaan G20-maiden huippukokousta, joka järjestetään marraskuussa 2014 Brisbanessa.

Ecofin-neuvosto hyväksyy lisäksi päätelmät komission vuotuisesta kasvuselvityksestä sekä päätelmät komission vuosittaisesta varoitusjärjestelmäkertomuksesta. Suomi kannattaa molempia päätelmiä.

Mainokset