Pohjoismaat vahvistavat yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Pohjoismaiden ulkoministerit julkistivat Reykjavikissa 12. helmikuuta yhteisen julkilausuman, jossa maat sitoutuvat ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön vahvistamiseen muun muassa kriisinhallintaan, kansainvälisten järjestöjen toimintaan, ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, arktisiin kysymyksiin ja kyberturvallisuuteen liittyen.

Julkilausuma, joka on myös eräänlainen pidemmän tähtäimen visio pohjoismaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä, perustuu pohjoismaisiin arvoihin ja laajaan turvallisuuden käsitteeseen. Siinä huomioidaan kattavasti erilaiset globaalit uhkat sekä eri politiikka-alojen koordinaation tarve.

Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö on tiivistynyt ja tullut viime vuosina yhä kattavammaksi. Yhteistyö vahvistaa turvallisuutta omalla alueella mutta lisää myös entisestään Pohjoismaiden mahdollisuuksia rakentaa aktiivisesti kansainvälistä turvallisuutta.

Mainokset