Muistisairaudet ovat lisääntyneet huolestuttavasti

Muistisairauksiin sairastuu joka päivä 36 uutta suomalaista. Kaikkein iäkkäimmistä kansalaisista tästä ongelmasta kärsii joka toinen. Muistisairaudet ovat eteneviä aivoja rappeuttavia, muistia sekä muita mielen toimintoja heikentäviä sairauksia.

Alzheimerin tauti kattaa näistä valtaosan. Seuraavaksi yleisin on verisuoniperäinen muistisairaus. Ne esiintyvät ikäihmisellä usein yhtäaikaisesti. Dementialla tarkoitetaan vaikea-asteiseksi edennyttä muistisairautta.

Arvioiden mukaan vain noin kymmenesosa lievää muistisairautta sairastavista on nykyisellään diagnosoitu ja hoidon piirissä. Kaikista muistisairaista alle puolella on diagnoosi ja vain noin viidesosalla on asianmukainen lääkehoito.

– Alkavassa muistisairaudessa uusien asioiden oppiminen on vaikeampaa ja asioiden mieleen painaminen tai palauttaminen on työläämpää. Unohtelet tapaamisia ja tuttujen nimiä. Hukkaat tavaroita, ja muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita. Tavallista on myös päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn sekä käsitteellisen ajattelun heikkeneminen, esim. taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus. Usein myös mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus ilmaantuvat yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa, kertoo lääketieteen tohtori Vesa Savander Diacor Leppävaarasta.

Diacoriin on rakennettu uusi palvelu, jossa muistiasioihin perehtyneet lääkärit toimivat muistihoitajan kanssa työparina. Muistihoitajia ja -lääkäreitä toimii tällä hetkellä Alppikadun ja Leppävaaran lääkäriasemilla.

– Tärkeintä on ottaa oirehdinta esille ja ryhtyä toimeen. Vain todettua muistisairautta voidaan hoitaa ja sairaudenkulkuun vaikuttaa. Vaikuttamismahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä varhaisemmassa vaiheessa sairaus todetaan. Missään vaiheessa ei ole kuitenkaan liian myöhäistä.

Mainokset