Tukes: Vaarallisia tuotteita on poistettu markkinoilta ennätysmäärä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti viime vuonna markkinoilta 364 vaarallista tai vakavasti puutteellista tuotetta, joista 116 kpl kerättiin takaisin myös kuluttajilta. Sähkötuotteiden osalta vakavia puutteita löytyi eniten led-lampuista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Puutteita löytyi paljon myös koneista, leluista, henkilönsuojaimista sekä jalometallituotteista.

Tukes teki vuonna 2013 lähes 3600 valvontakäyntiä sähkötuotteita myyviin liikkeisiin sekä sähkötuotteiden valmistajien ja maahantuojien luokse. Tuotteita, joissa epäiltiin olevan sähköturvallisuuspuutteita, testautettiin 728 kpl. Markkinoilta poistettiin yhteensä 232 sähkötuotetta, joista 213 kpl:ssa oli turvallisuuspuutteita ja lopuissa muita vakavia puutteita. Näistä 63 tuotetta kerättiin takaisin kuluttajilta. Eniten puutteita oli edellisvuosien tapaan led-lampuissa, latureissa sekä verkkoliitäntäkojeissa. Vuonna 2012 markkinoilta poistettiin 209 sähkötuotetta ja vuonna 2011 yhteensä 165 sähkötuotetta.

Sähkötuotteiden valvonta kohdistuu pääasiassa niihin tuotteisiin, joissa epäillään olevan turvallisuus- tai muita puutteita. Valvontatulokset eivät siis anna kokonaiskuvaa markkinoilla olevien vaarallisten tuotteiden määrästä, vaan ne kertovat ensisijaisesti Tukesin valvonnan onnistumisesta. Viime vuonna sähkötuotteiden turvallisuusvalvonnan kohdentuminen ongelmatuotteisiin oli poikkeuksellisen hyvä: ainoastaan 15 prosentissa tuotteista ei suoritetuissa testeissä löytynyt puutteita.

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain perusteella kulutustavaroiden turvallisuutta Suomessa. Laajan alueen vuoksi valvontaa tehdään projektiluonteisesti sekä ilmoitusten perusteella. Valvontaa kohdistetaan tuotteisiin, joissa riskit ovat suurimmat ja joissa ennakoidaan olevan turvallisuuspuutteita. Vuoden 2013 markkinoilta poistettiin yhteensä 100 kuluttajatuotetta (yksittäisiä tuotteita yhteensä 232 000 kpl), joista 50 kpl kerättiin takaisin myös kuluttajilta. Eniten markkinoilta poistettiin leluja 23 kpl, koneita 16 kpl ja henkilönsuojaimia 11 kpl. Vuonna 2012 markkinoilta poistettiin 75 kuluttajatuotetta ja vuonna 2011 poistettuja tuotteita oli 64.

Tukes valvoo myös markkinoilla olevia kemikaalituotteita, kosmetiikkaa, biosidejä ja kasvinsuojeluaineita. Viime vuonna valvontaa koskeva lainsäädäntö muuttui, kun uusi kemikaalilaki ja laki kosmeettisista valmisteista tulivat voimaan. Näillä laeilla aiemmin kuntien vastuulla ollut markkinavalvonta siirrettiin kokonaan Tukesin vastuulle. Valvontamenettelyjen kehittäminen ja uusien virkamiesten rekrytointi käynnistettiin loppuvuodesta. Yhtenä markkinavalvonnan työkaluna on lainsäädännön noudattamista koskevien selvityspyyntöjen lähettäminen yrityksille. Esimerkiksi biosidivalmisteita koskevia selvityspyyntöjä tehtiin viime vuonna 88. Selvitysten perusteella kuusi biosidivalmistetta poistettiin markkinoilta.

Tukesin muiden toimialojen markkinavalvonnassa palautusmenettelyyn joutui viime vuonna kaksi palovaroitinta ja yksi kaasukeitin. Lisäksi markkinoilta poistettiin kaksi häkävaroitinta, yksi kompressorisäiliö sekä 20 jalometallituotetta.

Vastuu tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta kuuluu sen valmistajalle, maahantuojalle ja jälleenmyyjälle. Tukes tekee toimialaansa kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaa riskiperusteisesti ja pistokoeluontoisesti. Tukesille voi ilmoittaa vaaralliseksi tai puutteelliseksi epäilemästään tuotteesta verkkosivuilla http://www.tukes.fi olevalla lomakkeella.