Finavia käynnistää uudistustyöt Turun lentoasemalla


Finavia Oyj panostaa voimakkaasti Turun lentoliikenteen toimintaedellytyksiin. Turun lentoasemalla käynnistyvät terminaali 1:n ja liikennealueiden 14 miljoonan euron uudistustyöt. Terminaalin peruskorjauksessa uusitaan rakenteet ja järjestelmät, mutta samalla parannetaan lentoaseman viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta. Myös matkustajille suunnatut palvelut paranevat, kun myymälä- ja kahvilatilat uudistuvat. Uudistustöiden odotetaan valmistuvan vuoden 2015 alkupuolella.

Terminaalirakennuksen peruskorjauksella saadaan tehokkuutta lentoaseman toimintoihin, kun tilat ja järjestelmät uusitaan perusteellisesti. Uudistustöiden lähtökohtana on kiinnittää erityistä huomiota matkustajapalveluiden prosesseihin, jotta aikaansaadaan toimiva kokonaisuus ja matkustajat pääsevät etenemään sujuvasti lähtöportille saakka.

Peruskorjauksen yhteydessä lentoasemalle nousee myös lasten leikkipaikka ilahduttamaan lapsiperheiden matkan tekoa. Automaatiota matkustajien käyttöön lisätään. Tänä vuonna saadaan kaksi uutta bag drop –automaattia. Myymälä- ja kahvilatiloja selkeytetään ja valikoima paranee.

”Peruskorjaus tulee näkymään niin, että Turun lentoasema palvelee entistä paremmin alueen matkustajien ja sitä käyttävien lentoyhtiöiden tarpeita. Tilojen uusimisen ansiosta saamme aiempaa paremmat mahdollisuudet kehittää lentoaseman palvelutasoa. Samalla lentoasemalla työskentelevien työolosuhteet paranevat. Investointihanke tulee synnyttämään rakennusaikana työpaikkoja sekä tukee lentoliikenteen myönteistä kehittymistä Turussa tulevina vuosina”, sanoo aluejohtaja, Turun lentoaseman päällikkö Juha Aaltonen Finavia Oyj:stä.

Lentoaseman terminaali 1:n peruskorjauksen lisäksi liikennealueella peruskorjataan päällystettyjä alueita kiito-, rullaustiellä ja asematasolla. Asematasolle rakennetaan neljä betonista lentokoneen pysäköintipaikkaa. Liikennealueilla tehtävien töiden takia lentoasema on suljettu kesällä 4 viikkoa eikä lentoliikennettä ole ajalla 30.6. – 27.7.

Lentoasemalla toteutetaan myös ympäristöhankkeita, joiden ansiosta toiminnan ympäristövaikutukset pienenevät entisestään. Lisäksi lentoasemalle hankintaan kaksi harjapuhallinta kiitoteiden talvikunnossapitoon.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Turun lentoaseman matkustajamäärät ovat kasvaneet lisääntyneen reittitarjonnan myötä. Turun kautta matkusti viime vuonna 324 667 lentomatkustajaa, mikä oli reilut 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Matkustajamäärät ovat pudonneet kotimaassa useimmilla lentoasemilla. Turusta on lentoja Helsingin lisäksi Maarianhaminaan, Kööpenhaminaan, Tukholmaan, Riikaan, Alicanteen sekä Gdanskiin.

Nyt alkavien töiden odotetaan valmistuvan vuoden 2015 alkupuolella. Finavia pahoittelee töistä matkustajille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Töiden etenemisestä tiedotetaan verkkosivuilla http://www.finavia.fi .

Finavia aloitti verkostolentoasemillaan laajan investointiohjelman vuoden alussa

”Finavian tavoitteena on pitää lentoasemiensa infrastruktuuri kilpailukykyisessä kunnossa ja hinnoittelu niiden kehittämisestä huolimatta kustannustehokkaalla tasolla. Suomessa on kattava lentoasemaverkosto, joka tarjoaa lentoyhtiöille kilpailukykyiset palvelut. Lentoyhteyksien kehitys on kuitenkin riippuvainen aidosta kysynnästä. Siksi on tärkeää, että eri alueilla tehdään tiivistä yhteistyötä kysynnän ja sitä kautta lentoyhteyksien vahvistamisessa. Turku on Finavian lentoasemaverkoston keskeinen osa, ja siksi olemme tyytyväisiä, kun pääsemme nyt kehittämään lentoasemaa, jotta se vastaisi entistä paremmin alueen tarpeita myös tulevaisuudessa”, sanoo verkostolentoasemista vastaava johtaja Joni Sundelin Finaviasta.

Turun lentoaseman lisäksi tänä vuonna aloitetaan suuremmat investoinnit Tampereella, Ivalossa ja Rovaniemellä. Lisäksi lukuisilla lentoasemilla tehdään pienempiä muutoksia viihtyvyyden ja palvelutarjonnan parantamiseksi.

Finavia on tiedottanut aiemmin investoivansa verkostolentoasemiinsa kuluvana vuonna noin 35 miljoonaa euroa. http://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2014/finavia-kaynnistaa-laajan-investointiohjelman-verkostolentoasemillaan/

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2800.