Talouden näkymät nousussa?

Talouden näkymien ennakoidaan kirkastuvan Uudellamaalla

Uudenmaalla niin teollisuuden kuin palvelualojen yritykset arvioivat talouden suhdanteiden paranevan kevättä kohden. Suhdannetilanne on kuitenkin edelleen tavanomaista heikompi.

”Nyt on tärkeää, että huolehditaan Uudenmaan teollisuuden ja palvelualojen orastavan nousun varmistamisesta. Olemme kuitenkin edelleen negatiivisessa suhdannetilanteessa”, muistuttaa Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä .

Talouden synkkä tilanne käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometrista. Tammikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi 409 uusmaalaista yritystä, jotka työllistävät 150 000 työntekijää.

Teollisuustuotanto vauhdittuu keväällä

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen kysyntä heikkeni viime vuoden lopulla. Vuoden alussa suhdannenäkymä on kirkastunut, ja yritykset ennakoivat tilanteen paranevan hieman alkuvuoden aikana.

Vastaajista 80 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan lähikuukausina ja 13 prosenttia odotti paranemista. Heikkenemistä ennakoi seitsemän prosenttia alasta. Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

”Nyt ei saa jarruttaa kuntien byrokratialla rakennus- ja infrahankkeiden saamista liikkeelle. Kuntiin tarvitaan teollisuus myönteistä ajattelua. Vain vientituloja lisäämällä nousemme pitkässä juoksussa pinnalle. Suunta on hyvä, mutta maali on vielä kaukana”, Nyrhilä toteaa.

Palveluyritykset odottavat vaimeaa myynnin kasvua

Palveluyritysten odotukset tulevasta ovat hieman nousussa, mutta suhdannetilanne on tavanomaista alhaisemmalla tasolla. Myyntimääriin yritykset odottavat hyvin heikkoa paranemista, ja työvoiman ennakoidaan supistuvan.

Tammikuussa paranemista odotti 11 prosenttia ja yhdeksän prosenttia ennakoi

suhdanteiden hiipuvan. Uudenmaan palveluyritysten suhdannenäkymät ovat lievästi koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

”Palvelualan työllistävä vaikutus on Uudellamaalla huomattava. Uudenmaan kunnat voisivat omalta osaltaan harkita ostopalvelujen lisäämistä palvelu- ja kaupan alan yrityksiltä. Se olisi luontevaa elvytyspolitiikkaa”, Nyrhilä korostaa.

Mainokset