S-pankki ja LähiTapiola yhdistyvät toukokuussa

Uuden S-Pankin perustamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut alkavat

S-Pankki-konsernin ja LähiTapiola Pankin yhdistymiseen ja uudelleen organisoitumiseen tähtäävä yhteistoimintamenettely aloitetaan 5. helmikuuta 2014. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on toimintojen tarkoituksenmukainen uudelleen organisoiminen ja päällekkäisyyksien karsiminen.

S-Pankki ja LähiTapiola Pankki yhdistyvät toukokuun alussa muodostaen uuden S-Pankin. Pankkien fuusiossa tavoitellaan tasesynergioita, kulusynergioita ja tuottosynergioita. Kulusynergioiden osalta tavoitellaan 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Keskeiset alueet, joista säästöjä haetaan, ovat järjestelmäkulut ja henkilöstösidonnaiset kulut.

Aloitettava yhteistoimintamenettely koskee uuden S-Pankki-konsernin henkilöstöä tytäryhtiöineen. Yhteensä yhteistoimintamenettelyn piirissä on noin 460 työntekijää.

Menettelyn ulkopuolelle jäävät S-Pankin puhelinpalvelun tuottavan tytäryhtiön S-Asiakaspalvelu Oy:n henkilöstö, LähiTapiola Pankin verkostossa henkilöasiakkaita palvelevat henkilöt sekä FIMin varainhoidon ja myynnin henkilöstö. S-ryhmän toimipaikoissa pankkityötä tekevät työntekijät ovat osuuskauppojen työntekijöitä eivätkä näin ollen ole osallisina yt-menettelyssä. Toimintojen uudelleen organisoinnilla ei ole vaikutusta henkilöasiakkaiden asiakaspalveluun.

Suunnitelmat voivat toteutuessaan johtaa muutoksiin toimenkuvissa ja tehtävänimikkeissä sekä enimmillään 76 työntekijän irtisanomiseen. Tavoitteena on, että yhteistoimintaneuvottelut saadaan päätökseen maaliskuun loppuun mennessä.

Mainokset