S-pankki ja LähiTapiola yhdistyvät toukokuussa

Uuden S-Pankin perustamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut alkavat

S-Pankki-konsernin ja LähiTapiola Pankin yhdistymiseen ja uudelleen organisoitumiseen tähtäävä yhteistoimintamenettely aloitetaan 5. helmikuuta 2014. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on toimintojen tarkoituksenmukainen uudelleen organisoiminen ja päällekkäisyyksien karsiminen.

S-Pankki ja LähiTapiola Pankki yhdistyvät toukokuun alussa muodostaen uuden S-Pankin. Pankkien fuusiossa tavoitellaan tasesynergioita, kulusynergioita ja tuottosynergioita. Kulusynergioiden osalta tavoitellaan 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Keskeiset alueet, joista säästöjä haetaan, ovat järjestelmäkulut ja henkilöstösidonnaiset kulut.

Aloitettava yhteistoimintamenettely koskee uuden S-Pankki-konsernin henkilöstöä tytäryhtiöineen. Yhteensä yhteistoimintamenettelyn piirissä on noin 460 työntekijää.

Menettelyn ulkopuolelle jäävät S-Pankin puhelinpalvelun tuottavan tytäryhtiön S-Asiakaspalvelu Oy:n henkilöstö, LähiTapiola Pankin verkostossa henkilöasiakkaita palvelevat henkilöt sekä FIMin varainhoidon ja myynnin henkilöstö. S-ryhmän toimipaikoissa pankkityötä tekevät työntekijät ovat osuuskauppojen työntekijöitä eivätkä näin ollen ole osallisina yt-menettelyssä. Toimintojen uudelleen organisoinnilla ei ole vaikutusta henkilöasiakkaiden asiakaspalveluun.

Suunnitelmat voivat toteutuessaan johtaa muutoksiin toimenkuvissa ja tehtävänimikkeissä sekä enimmillään 76 työntekijän irtisanomiseen. Tavoitteena on, että yhteistoimintaneuvottelut saadaan päätökseen maaliskuun loppuun mennessä.