Kuntakokeiluun osallistuu parikymmentä kuntaa

Kuntakokeiluihin 28 hakemusta

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden tueksi suunniteltuihin kuntakokeiluihin tuli määräaikaan mennessä 28 hakemusta kunnista ja alueilta.

Kuntien valinnasta kuntakokeiluihin päättää valtiovarainministeriö helmi-maaliskuun vaihteessa. Kuntia otetaan mukaan kokeiluun 10 – 12 kappaletta. Kuntakokeilut toimivat osana kuntauudistusta. Kuntakokeiluissa on kuusi eri palvelukokonaisuuksien toimintamallia.

Eniten kiinnostusta kokeiluun hakevien kuntien keskuudessa herätti osallistuminen hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeiluun sekä nuorisotakuukokeiluun.

Hakemukset jakautuivat eri toimintamalleihin seuraavasti

1. Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli (16 kpl)
Kokeilussa tuetaan asiakaslähtöisten toimintamallien toteuttamista. Tätä varten yhdistetään mm. lakisääteisiä yksilöllisiä palvelusuunnitelmia ja selvitetään poikkihallinnollisen tiedon tietosuoja- ja salassapitosäädösten tulkintoja sekä tehdään tarvittavat muutosesitykset

2. Koulutuspalvelukokeilu (5 kpl)
Kokeilussa selvitetään, millaisilla ratkaisuilla kokeilualueen kunnat voisivat järjestää opetuksen parhaiten kuntien rajat ylittäen hyödyntämällä yhteistä oppilaitosverkkoa. Tarkoituksena on myös hankkia kokemuksia lukiokoulutuksen hallinnollisesta yhteistyöstä.

3. Asumispalvelujen toimintamalli (10 kpl)
Kokeilussa kehitetään vanhusten ja vammaisten asumista vahvistettuja periaatelinjauksia noudattaen sekä suosituksia joustavasti soveltaen.

4. Valvonnan toimintamalli (7 kpl)
Kokeilussa pyritään kohti uutta joustavampaa ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa valvontaohjelmia ja aluehallintovirastojen toimintatapoja kehittämällä. Huomio kiinnitetään palvelujen saatavuuteen, palvelukokemukseen sekä taloudellisuuteen. Kuntien omavalvonnan roolia kehitetään.

5. Kuntien ja Kelan yhteistyö (10 kpl)
Toimintamallissa kokeillaan palveluyhteistyötä ja selvitetään Kelan tietojen hyödyntämistä kuntien toimeentulotukiprosessia ja kunnallisten palvelumaksujen määrittelyä varten. Vaihtoehtoisesti selvitetään toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtoa Kelalle ja siitä aiheutuvia säädösmuutoksia.

6. Nuorisotakuukokeilu (15 kpl)
Toimintamallin avulla tuetaan nuorisotakuun paikallista toteuttamista. Kokeilussa kehitetään kuntien ja työvoimaviranomaisten yhteistyön toimintamalleja sekä opintoihin sijoittumisen palvelupolkuja. Nuorisotakuukokeilussa pyritään parantamaan tiedonsaantia nuoren tilanteesta ja palvelujen käytöstä sekä lisäämään nuorten työn ja eri palvelumuotojen tarjonnan joustavuutta.

Kuntakokeiluilla etsitään uusia tuottavampia tapoja järjestää palvelut

Kuntakokeilujen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää kunnan asukkaiden palveluja. Kuntakokeiluilla pyritään vauhdittamaan normien purkua ja etsimään uusia tuottavampia tapoja järjestää palvelut. Kunnat voivat asiakaslähtöisesti kehittää palvelurakennettaan. Poikkihallinnollisia palveluprosesseja tehostamalla kunnilla on mahdollisuus säästää kustannuksia. Palvelujen vaikuttavuus on ensisijainen tavoite.

Kokeilulakeja koskeva hallituksen esitys on tarkoitus valmistella eduskunnan käsiteltäväksi siten, että lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. Kokeilu päättyy joulukuussa 2016, minkä jälkeen on tarkoitus tehdä mahdolliset esitykset eduskunnalle kokeilusäädösten vakinaistamisesta.

Kuntakokeiluihin hakeneet kunnat

Kuntakokeiluihin hakivat seuraavat kunnat (ja yhteistyökumppanit tai selvitysalueet)
Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Joensuu, Kouvola, Lappeenranta (selvitysalue), Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/Seinäjoki, Rovaniemi, Hämeenlinna (Hattula, Janakkala) Vaasa (Mustasaari), Forssa, Asikkala, Kaarina, Raisio, Pori (Ulvila, Merikarvia), Porvoo, Loppi, Sastamala, Järvenpää (Kuuma-kuntien selvitysalue), Ähtäri, Toholampi (selvitysalue), Mikkeli (Pieksämäki).

– Kunnat ovat hyvin perustelleet, miksi haluavat olla mukana ja hakemuksissa on jo konkreettisia keinoja, miten poikkihallinnollista asiakaslähtöistä yhteistyötä halutaan kehittää. Käsittelemme hakemukset helmikuun aikana asiantuntijatiimeissä ja kuntien tehtävien arvioinnin sihteeristössä, toteaa ylijohtaja Silja Hiironniemi, joka vetää kuntakokeiluhanketta valtiovarainministeriössä.