Green Care -palveluilla vauhditetaan vihreää taloutta

Green Care on vihreää taloutta, joka pyrkii yhdistämään ympäristöön ja yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä tavoitteita. Green Care -konsepti auttaa yrittäjiä kehittämään ja tuotteistamaan palvelujaan.

Green Care tarkoittaa luonnon tietoista, ammatillista ja vastuullista käyttöä hyvinvointipalveluissa. Luontoa ja eläimiä voidaan monin tavoin tuoda mukaan julkisen sektorin palveluihin, kuten kuntoutukseen, terapiaan ja hoivaan. Luontolähtöiset menetelmät toimivat myös yksityisellä puolella ennaltaehkäisevässä toiminnassa, kuten ympäristökasvatuksessa ja vanhustyössä.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on yhteistyökumppaneineen kehittänyt suomalaista Green Care -konseptia. Se auttaa esimerkiksi yrittäjiä tunnistamaan, millaisia palveluja he voisivat tuottaa ja kenelle.

Lisää vaihtoehtoja palveluiden tuottamiseen

MTT:n vanhempi tutkija Anja Yli-Viikari näkee luontoon perustuvat hyvinvointipalvelut tulevaisuuden kasvualana. Asiakkaiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät jatkossa myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Musiikki- ja taideterapia sopivat joillekin, toiset taas viihtyvät eläinten ja luonnon parissa.

– Tarvitaan rohkeaa uutta ajattelua, jossa asiakkaan tarpeet ovat tiukasti keskiössä. Jos kävelyhetki asiakkaan kanssa tai eläimen läsnäolo tuottaa hyvinvointia, niin miksei näitä keinoja otettaisi käyttöön, Yli-Viikari kannustaa.

Hänen mielestään kuntouttavaa työtoimintaa voisi tarjota myös alan koulutuksen saanut lähimaatila tai hevostalli. Silloin maaseutualueilla asuvan kuntoutujan ei tarvitsisi matkustaa kuntataajamiin asti.

Vihreällä hoivalla monipuolisia myönteisiä vaikutuksia

Hankkeissa koostettujen tutkimustulosten mukaan luontoympäristöllä ja siihen liittyvällä toiminnalla sekä yhteisöllisyydellä on myönteistä merkitystä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

– Green Care -palvelujen vaikuttavuutta arvioitaessa tulee pitää mielessä monet hyödyt ja taloudelliset vaikutukset, joita toiminta ympärilleen tuottaa. Se lisää parhaimmillaan alueellista elinvoimaa, työntekijöiden hyvinvointia, ympäristön viihtyisyyttä ja paikallista sosiaalista pääomaa, MTT:n erikoistutkija Katriina Soini listaa.

Näin saatujen hyötyjen ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi tarvitaan sekä monitieteistä ja pitkäjänteistä tutkimusta että uudenlaista ajattelua vaikutusten arviointiin.

Green Care voi auttaa myös säilyttämään uhanalaisia alkuperäisiä kotieläinrotuja. Näiden rotujen käyttöä hoivatoiminnassa puoltaa muun muassa niiden pieni koko ja persoonalliset luonteen piirteet. Eläinten ympärille on mahdollista rakentaa kokonaisvaltaisia Green Care -palvelukonsepteja, jotka sisältävät vaikkapa terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja perinnelaitumien ylläpitoa.

MTT:n Green Care -hankkeiden tiedot on koottu sivulle http://www.mtt.fi/greencare .

Mainokset