Uusi sisäverkkomääräys monipuolistaa kiinteistöjen tiedonsiirtoverkkoja

Viestintäviraston uusi sisäverkkomääräys 65/2013 M yhdistää ja uudistaa aiemmat määräykset sisäjohtoverkoista (25E/2008 M) ja yhteisantenniverkoista (21E/2007 M). 1.1.2014 voimaan astuneen määräyksen vaikutus tulee näkymään etenkin asuinkiinteistöissä tiedonsiirtoverkkojen monipuolistumisena. Uutta on myös vaatimus kuituverkon rakentamisesta huoneistoihin asti. Kuidulla voidaan myös täydentää yhteisantenniverkkoja ja laajakaistaista parikaapeliverkkoa rakennusten välillä.

Yleiskaapelointi myös asuinkiinteistöihin

Toimistorakentamisesta tuttu kategoriakaapeleiden ja kuidun käyttöön perustuva yleiskaapelointijärjestelmä yleistyy asuinkiinteistöissä. Lähtökohtana on, että kiinteistöissä tarvitaan aina myös laajakaistaiset galvaaniset yhteydet kuitujen lisäksi. Operaattoreiden tekniikka perustuu yhä usein kuparikaapelointeihin. Tilaajilla on oltava mahdollisuus valita palveluja siirtotekniikasta riippumatta.

– Sisäverkon siirtomediavalikoima on suuri, onhan asennettava parikaapelit, koaksiaalikaapelit ja kuidut, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Hannu Väätämöinen Prysmian Groupista. Kaapelivalintaan vaikuttavat sisäkaapeleiden paloturvallisuusvaatimukset sekä sopivien ulkokaapeleiden valinta. Myös häiriösuojaukset on otettava huomioon.

Sisällä huomiota palosuojaukseen

Sisälle asennettavan kaapelin on oltava vähintään itsestään sammuva (SFS-EN 60332-1). Laitetiloihin asennettavaksi suositellaan halogeenittomia kaapeleita.

Paloturvallisuuden kannalta erityistiloja ovat rappukäytävät ja poistumistiet. Niihin asennettavien kaapelien on täytettävä nippupolttokokeen vaatimukset (SFS-EN 60332-3) ja niiden on oltava vähän savuavia (EN 61034) ja halogeenittomia (EN 50267), ellei kaapelointia haluta suojata El 30 –paloluokituksen mukaisesti.

Kaapeli sekä sisälle että ulos

Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista.

– Verkon toteuttajan on osattava valita kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen käyttöympäristöön eli sisälle ja ulos. Sisäasennusten palosuojaukseen liittyvien ominaisuuksien ohella on huomioitava, että ulos asennettavien kaapeleiden pitää kestää kosteutta, niissä tulee olla myös pituusuuntainen vedenesto ja niiden tulee kestää UV-säteilyä, Hannu Väätämöinen muistuttaa.

Rakennusten väliseen kaapelointiin onkin järkevää valita monikäyttöisiä kaapeleita, jotka voidaan asentaa sekä sisälle että ulos. Monikäyttöisiksi Prysmian Groupin kaapeleista soveltuvat erityisesti kuparikaapelit Tellu 7 GHF ja SuperCat 7 S/FTP, joissa on lisäksi hyvä sähköinen suojaus. Valokaapeleista monikäyttöisiä ovat FYORMSU 4-kuituisena sekä FY2RMSU-FT eli ns. FlexTube®-kaapeli jakamoiden väliin. Pelkästään ulosasennettavia kategoriakaapeleita vuorostaan ovat SuperCat 6 ja SuperCat 6 ALPE.

Mainokset