Suomen ja Hongkongin välille tehtiin investointisopimus

Suomen ja Hongkongin välinen investointisopimus on hyväksytty tasavallan presidentin esittelyssä. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat vahvistaneet toisilleen täyttäneensä kansalliset voimaansaattamistoimenpiteet. Sopimuksen voimaantulosta Suomessa säädetään myöhemmin erikseen asetuksella.

Suomi pyrkii sopimuksella auttamaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää Hongkongin markkinoita sekä turvaamaan sijoitusten edellytykset maassa. Tavoitteena on myös lisätä Hongkongista Suomeen suuntautuvia investointeja.

Sopimus takaa suomalaisille sijoituksille syrjimättömän kohtelun verrattuna Hongkongin omiin sekä muiden maiden sijoituksiin ja lisää sijoitusympäristön ennakoitavuutta. Kyseessä on Suomen 66. investointisopimus.