Kaupan liitto ja Verkkoteollisuus ry tekivät yhteistyösopimuksen

Kaupan liitto ja Verkkoteollisuus ry ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jolla Verkkoteollisuus ry siirtyy Kaupan liiton yhteyteen. Yhteistyöllä vahvistetaan suomalaisen monikanavaisen kaupan edunvalvontaa. Tavoitteena on myös kehittää yhdessä alan osaamista ja kilpailukykyä kansainvälistyvillä markkinoilla.

Verkkoteollisuus jatkaa toimintaansa Kaupan liiton yhteydessä itsenäisenä liittona. Liitot ovat tehneet yhteystyötä jo aiemmin muun muassa järjestämällä verkkokauppakoulutusta kaupan alan edustajille ja yrittäjille.

”Kaupan liitto ja Verkkoteollisuus ry tekevät työtä samantyyppisten edunvalvonta-asioiden kanssa. Nyt tehty sopimus vahvistaa molempien liittojen edunvalvontaa. Verkkoteollisuus liittyy luontevasti Kaupan liittoon, jolla on keskeinen rooli kaupan monikanavaisuuden edistämisessä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

”Tämä on Verkkoteollisuudelle merkittävä askel eteenpäin. Yhteistyössä Kaupan liiton kanssa voimme keskittyä entistä tehokkaammin jäsenyritystemme toimintaedellytysten kehittämiseen, palvelumme laajenevat ja viestintämme paranee. Tarkoituksena on lisäksi korvata Luotettavaa toimintaa -laatumerkki kansainvälisellä Kaupan liiton hallinnoimalla verkkokauppojen laatumerkillä”, Verkkoteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Luoma kertoo.

Vuonna 2010 toimintansa aloittanut Verkkoteollisuus ry on verkkokauppiaiden ja digitaalisia palveluita tuottavien yritysten yhteisö. Alan edunvalvojana sen tavoitteena on kehittää verkkoliiketoimintaa. Liitossa on 114 jäsenyritystä.

Verkkoteollisuuden toiminnanjohtajana aloittaa Kaupan liiton kaupallisista asioista vastaava markkinointipäällikkö, KTM, Kristina Metso . Metso jatkaa edelleen myös Kaupan liiton markkinointipäällikkönä.