Helsinki kiinnostaa euorooppalaisia sijoittajia

Helsingin kiinnostavuus nousussa eurooppalaisten sijoittajien keskuudessa

Helsingin kiinnostavuus houkuttelevimpien eurooppalaisten kiinteistösijoituskohteiden listalla on noussut edellisvuodesta (19.) sijalle 15. Tämä ilmenee PwC:n ja Urban Land Instituten vuosittaisesta tutkimuksesta, joka arvioi Euroopan 28 merkittävimmän kaupungin houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Tutkimuksen mukaan suosikkikohteita ovat tällä hetkellä München ja Dublin.

Raportti perustuu yli 500 kansainvälisesti tunnetun kiinteistöalan ammattilaisen näkemyksiin.

Ykkösenä viime vuoden tapaan oleva München hyötyy edelleen Saksan asemasta Euroopan talouden mahtimaana ja nuoresta, kasvavasta väestöstä. Sijoittajia houkuttelee alhainen työttömyysaste ja korkealaatuisten toimistorakennusten vähyys. Münchenissä on lisäksi aktiivinen vähittäiskauppamarkkina ja vahva palveluihin perustava talous.

Tämänvuotisen raportin suurin nousija oli toiseksi sijoittunut Dublin. Siellä kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia houkuttelevat alueen hyvä hintataso ja Irlannin kehittyvät talouden tulevaisuudennäkymät.

Saksan hyvää asemaa pönkittävät Hampuri ja Berliini kolmannella ja neljännellä sijallaan.

”Helsingin vahvuutena pidetään sinne suuntautuvaa muuttoliikettä, pääkaupunkiseudun laajentumista ja siitä seuraavaa rakentamistarvetta. Toimitilamarkkinoilla on ollut tasaisen hiljaista. Sijoitusten esteenä on vastaajien mukaan ennemminkin hyvän tarjonnan niukkuus ja rahoituksen saatavuus kuin kiinteistöjen hinta”, kertoo Suomen PwC:n asiantuntija Thomas Blumberg .

Sijoittajat valmiita riskinottoon

Lähes kolme neljästä vastaajasta arvelee sopivien sijoituskohteiden vähäisyyden vaikuttavan kohtalaisen paljon tai paljon liiketoimintaansa vuonna 2014. Kasvaneen kilpailun seurauksena lähes 60 % vastaajista on sitä mieltä, että Euroopan ydinmarkkinoiden parhaimmista prime-sijoituskohteista on tullut ylihinnoiteltuja. Sijoittajat etsivätkin tuottoa prime-kohteiden ohella nyt myös toissijaisista, korkeamman riskin kohteista (secondary market), sekä kaupunkiseuduilta.

Kilpailu parhaimmista sijoituksista Euroopan kiinteistömarkkinoilla on saanut sijoittajat kääntämään katseensa toipuville markkinoille, Irlannin ohella esimerkiksi Espanjaan. Myös kansainvälinen pääoma on suuntaamassa kohti Espanjaa. Raportin mukaan 67 % vastaajista uskoo Espanjasta löytyvän nyt hyviä ostomahdollisuuksia. Skeptikot kuitenkin muistuttavat, että velkarahaa on edelleen vaikea saada ja Espanja on yhä erittäin riskialtis sijoituskohde, ennen kuin uudesta kasvusta saadaan selkeitä merkkejä.

Uutta pääomaa ulkomailta

PwC:n ja Urban Land Instituten raportti korostaa, että vuonna 2014 Euroopan kiinteistömarkkinoilla tulee olemaan paljon pääomaa tarjolla. Yli 70 % vastaajista uskoo, että uusiin sijoituksiin tai uudelleenrahoitukseen saatavilla olevan pääoman määrä nousee vuonna 2014. Vaikka osa rahoituksesta tulee olemaan kotimaista, markkinoille ennakoidaan uutta pääomaa etenkin ulkomaisten valtioiden rahastoista, eritoten Aasian maista. Lähes 80 % vastaajista uskoo, että Aasian ja Tyynenmeren alueen maista tulee lisää pääomaa Euroopan markkinoille vuonna 2014 ja 67 % ennakoi myös Amerikoista kasvavaa pääomavirtaa Eurooppaan.

Lainarahan saatavuus todennäköisesti paranee. 51 % vastaajista arvioi uudelleenrahoitukseen tai uusiin sijoituksiin saatavan lainan määrän kasvavan tänä vuonna, kun vain 15 % ennakoi saatavilla olevan lainarahan määrän pienenevän 2014. Vastaajat eivät kuitenkaan odota dramaattisia parannuksia taantumaa edeltäville tasoille ja vastaajien ennusteissa on myös merkittäviä eroja maantieteellisestä alueesta riippuen. Iso-Britannian vastaajat olivat toiveikkaimpia lainarahan saatavuuden suhteen, peräti 90 % maan vastaajista uskoi määrän nousevan 2014, mutta eteläisemmän Euroopan maat ja Benelux-maat olivat ennusteissaan varovaisempia.