SOSTE: Uusi hankintadirektiivi järkevöittää sotepalvelujen kilpailuttamista

EU:n tänään hyväksymä hankintadirektiivi antaa erittäin hyvät mahdollisuudet asiakkaan kuulemiseen sotepalveluissa ja laadun painoarvon turvaamiseen palveluja kilpailutettaessa. Päätös on kotimaisissa käsissä, eikä mahdollisuutta pidä hukata, vaatii sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE.

Uuteen hankintadirektiiviin sisältyvät nyt ensimmäistä kertaa myös sosiaali- ja terveyspalvelut. Direktiivi antaa entistä paremmat mahdollisuudet ottaa hankinnoissa huomioon myös sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat.

Suomessa uuden hankintalain valmistelu on juuri alkanut.

– Palvelujen käyttäjän kannalta tärkeintä on turvata palvelujen saatavuus ja laatu sekä se, että myös erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden tarpeet otetaan täysipainoisesti huomioon. Uusi direktiivi rohkaisee tähän, sanoo johtaja Anne Knaapi SOSTEsta.

Esimerkiksi direktiivi antaa mahdollisuuden säätää laadun huomioinnin pakolliseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisessa sekä jakaa suuret hankinnat osiin, jotta pienillä toimijoilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua sekä kilpailutuksiin että palvelutuotantoon.

– On myös muistettava, että hankintalailla ja muilla sosiaali- ja terveysalaa säätelevillä laeilla on yhteisvaikutuksia palvelujen käyttäjän asemaan. Siksi hankintalakia tulee jo valmisteluvaiheessa koordinoida mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain, vanhuspalvelu- ja lastensuojelulakien sekä lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta kanssa, hän toteaa.