Sote-uudistuksen loppuraportti lähti lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen eli sote-uudistuksen loppuraportin lausunnolle 2. tammikuuta 2014.

Kunnilta ja muilta toimijoilta pyydetään näkemyksiä lakiesityksen muotoon laaditusta loppuraportista, jonka valmisteluryhmä luovutti peruspalveluministeri Susanna Huoviselle 19. joulukuuta 2013. Ns. järjestämislailla on tarkoitus uudistaa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, hallintoa, kehittämistä, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset.

Lausuntokierros alkaa 2. tammikuuta. Lausuntoaika kestää 10 viikkoa, joten kommentit tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 13. maaliskuuta 2014.

Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää kyselylinkin kaikille kunnille ja niille toimijoille, jotka antoivat lausuntoja sote-uudistuksen väliraporttiin kesällä 2013. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Annetut vastaukset ovat julkisia. Huhtikuun alussa ministeriö julkaisee lausuntoyhteenvedon saaduista kannanotoista.

Hallituksen lakiesitys viimeistellään saatujen lausuntojen perusteella. Eduskunta saa lakiesityksen käsiteltäväkseen huhtikuussa 2014.

Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Sosiaali- ja terveysalueet ja perustason alueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017.

Mainokset