Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä tuetaan

Opetusministeri Kiuru myönsi 10 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen työelämälähtöiseen opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön

Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön edellytysten vahvistamiseen sisältyy vuoden 2013 työllisyyttä ja taloudellista kasvua lisäävään III lisätalousarvioon 10 miljoonaa euroa. Avustuksilla rahoitetaan yhteensä 17 hanketta.

Kahdessa rahoitettavassa hankkeessa ovat mukana kaikki ammattikorkeakoulut. Näille hankkeille osoitetaan yhteensä 3 miljoonaa euroa. Miljoona euroa osoitetaan TKI-osaajavalmennushankkeeseen, jota koordinoi Haaga-Helia ja Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimalle ?Ylempi ammattikorkeakoulututkintokoulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi? -hankkeelle osoitetaan 2 miljoonaa euroa.

Lisämääräraha on tarkoitettu toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan osaamisperusteista kasvua ja ammattikorkeakoulujen edellytyksiä työelämälähtöiseen opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön erityisesti teollisuus- ja palvelusektorilla sekä hyvinvointipalveluissa. Alueellisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi rahoitetaan useiden ammattikorkeakoulujen yhteisiä hankkeita.

– Olen erittäin iloinen, että ammattikorkeakoulut käynnistävät yhteistoimin laaja-alaisesti vaikuttavia tutkimus- ja kehitystyön hankkeita. Rahoitettavilla hankkeilla lisätään ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön vaikuttavuutta työelämässä ja vahvistetaan osaamisperusteista kasvua, ministeri Kiuru toteaa.

Määrärahalla tuetaan ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseen liittyviä hankkeita, henkilökunnan tutkimus- ja kehitystyöhön pätevöitymiseen liittyviä hankkeita sekä asiantuntija- ja opiskelijavaihdon kehittämishankkeita korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työelämän välille. Määrärahaa voitiin myöntää vain sellaisille hakemuksille, jotka täyttivät hakukriteerit.

Avustukset perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön avoinna olleeseen hakuun, johon saapui määräaikaan mennessä 31 hakemusta. Yhteensä avustuksia haettiin yli 16 miljoonan euron edestä.

Mainokset