Presidentti Niinistön uudenvuodenpuhe

”Meidän on oltava rehellisiä siitä, mitä varten EU on olemassa. On muistettava, että rauha, demokratian arvot ja hyvinvointi – sanalla sanoen ihmisen elämän vakaus ja vapaus ovat se unionin kova ydin”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan 1. tammikuuta 2014. ”Tätä ydintä on vaalittava. Se ei voi jäädä mittavan hallintokoneiston tai yksittäisten jäsenmaiden erityisintressien varjoon”.

Puheessaan presidentti muistutti rehellisyyden tärkeydestä Euroopan unionista ja eurokriisistä puhuttaessa. Ratkaisuiksi ehdotetut yhteisen talouspolitiikan tiivistäminen ja keskinäisen vastuun lisääminen ovat suuria kysymyksiä. ”Täyteen yhteisvastuuseen perustuva rakenne on federalismin äärimuoto, sekin on selvästi sanottava.”

Presidentti tähdensi myös, kuinka olennaista on sopimusten noudattaminen. ”Moni on laillani pohtinut, kuinka paljolta olisi vältytty, jos alkuperäistä vakaus- ja kasvusopimusta olisi noudatettu. Siitä nousee tähän hetkeen kolmas suuri kysymys. Miten varmistua, että hallitukset ja ne seuraavat hallituksetkin noudattavat sitä, mitä nyt on sovittu tai sovitaan. Suomi on ansiokkaasti korostanut myös luotonantajien omaa vastuuta. Markkinavoimien tuleekin vastuu tuntea, silloin niistä samalla tulee vartijoita sopimusten noudattamiselle.”

Mainokset