Energiamarkkinaviraston nimi muuttuu

Energiamarkkinaviraston nimi muuttuu – tehtäväalue kasvaa

Energiamarkkinavirasto on 1.1.2014 lähtien Energiavirasto. Nimenvaihdos tuli ajankohtaiseksi viraston tehtävien laajentuessa. Uutta virastoa koskeva laki vahvistettiin 13.12.2013.

Energiavirastoon siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöstä lähinnä energiatehokkuuden, mutta osin myös uusiutuvan energian edistämistehtäviä. Energiatehokkuuden edistämisen toimeenpanotehtävät liittyvät energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmuksiin, kuluttajien energianeuvontaan ja viestintään sekä tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiamerkintöihin.

Energiavirasto myös seuraa ja arvioi kansallisia energiatehokkuustoimia sekä raportoi niistä.

”Muutoksen ansiosta voimme aiempaa laaja-alaisemmin edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Uudet tehtävät liittyvät myös politiikkatoimien vaikutusten arviointiin ja raportointiin. Etenkin tuotteiden ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat asiat edellyttävät virastolta vahvaa kansallista koordinaatiota ja vaikuttamista EU:n komiteoissa”, ylijohtaja Riku Huttunen sanoo.

Uusia tehtäviä varten on perustettu Energiatehokkuus-ryhmä, jonka toimintaa käynnistää ryhmän päälliköksi valittu diplomi-insinööri Heikki Väisänen 1.1.2014 alkaen. Hän työskenteli aiemmin työ- ja elinkeinoministeriössä, energiaosastolla, ylitarkastajana.

Laki Energiavirastosta (870/2013) määrittää viraston ja sen ylijohtajan tehtävät.

Mainokset