TE-toimiston työtarjous tehostaa rekrytointia

Työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston työttömälle työnhakijalle välittämä työtarjous lyhentää huomattavasti avoimen työpaikan täyttämiseen käytettyä aikaa ja tehostaa koko rekrytointiprosessia.

Tiedot käyvät ilmi TEM-analyysista Työtarjouksen vaikutus työpaikkojen täytön ja rekrytoinnin kestoon julkisessa työnvälityksessä. Sen on laatinut tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM:stä.

Analyysia on jo luonnosvaiheessa hyödynnetty hallituksen rakennepoliittisen ohjelman laadinnassa. Työtarjousten käytön lisääminen on yksi ohjelman tavoitteista. Työtarjouksella tarkoitetaan sitä, että TE-toimisto kehottaa työtöntä työnhakijaa hakemaan tiettyä avointa työpaikkaa. Jos työnhakija ei noudata kehotusta, hän voi menettää oikeutensa työttömyysturvaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on joulukuussa ohjeistanut ELY-keskukset ja TE-toimistot entistä tarkemmin työtarjousten käyttötavoista. Työtarjous on ensisijaisesti sekä työnantajan että työnhakijan palvelumuoto rekrytoinnissa ja työnhaussa.

Työtarjousta käytetään yhtenä rekrytointikeinona noin 30 prosentissa työpaikkailmoituksista. Työtarjousten merkitystä kuvaa se, ettei mikään muu työpaikan, työnantajan tai toimintaympäristön ominaisuus vaikuta työpaikan täytön ja rekrytoinnin tehokkuuteen yhtä voimakkaasti. Työtarjous vaikuttaa rekrytoinnin kestoon enemmän kuin se, onko työpaikka maaseudulla vai kaupungissa tai onko kyseessä pätkätyö vai vakinaisempi paikka.Rekrytoinnin kestolla on puolestaan huomattava taloudellinen merkitys, koska avoimet työpaikat ovat potentiaalista työllisyyttä ja tuotantoa. Näin nopea rekrytointi lisää tuotantoa.

Analyysiaineistona on käytetty julkisen työnvälityksen kattavaa avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2012. Siinä on tiedot kaikkiaan 514 300:sta avoinna olleesta työpaikasta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulkoisissa työvoiman hankinnoissa 46 prosentissa käytettiin julkista työnvälitystä vuonna 2012.

Julkaisu: Työtarjouksen vaikutus työpaikkojen täytön ja rekrytoinnin kestoon julkisessa työnvälityksessä, TEM-analyyseja 54/2013: http://www.tem.fi/julkaisut

Mainokset