Sisäasiainministeriön nimi ja visuaalinen ilme muuttuvat

Sisäasiainministeriö on 1.1.2014 alkaen sisäministeriö. Sisäasiainministerin nimike muuttuu sisäministeriksi. Myös ministeriön visuaalinen ilme muuttuu.

Nimenmuutoksella ministeriön yli 90 vuotta vanha suomenkielinen nimi muuttuu vastaamaan käyttökieltä. Käyttökielessä nimen keskellä oleva ”asiain” -sana on yleensä jätetty pois. Ministeriön virallinen ruotsinkielinen nimi ei muutu. Se on jatkossakin ”inrikesministeriet”.

Ministeriön tunnuskuvaksi Suomen leijona

Vuoden 2014 alusta lukien sisäministeriön visuaalinen ilme muuttuu ajanmukaisemmaksi ja yhtenäisemmäksi muiden ministeriöiden kanssa. Visuaalisen ilmeen keskeisin elementti on uusi logo, joka muodostuu Suomen leijonasta sekä ministeriön suomen- ja ruotsinkielisestä nimestä. Leijonalogo viestii turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta. Värimaailma muuttuu sinisestä vihreäksi.

Ministeriön vanha logo ja ilme ovat ajalta, jolloin ministeriön toimialaan kuuluivat vielä kunta-, aluehallinto- ja aluekehitysasiat.

Myös puhelinnumerot muuttuvat

Sisäministeriön puhelinnumerot muuttuvat 2.1.2014 valtionhallinnon yhtenäisen numeroinnin mukaisiksi. Ministeriön uusi vaihdenumero on 0295 480 171. Myös työntekijöiden suorat numerot muuttuvat 0295-alkuisiksi. Matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan. Muutoksen jälkeen 071-alkuiset numerot eivät enää toimi.

Lisätietoa puhelinnumerouudistuksesta: http://www.intermin.fi/numerot

Mainokset