Kuntaliitto: Kuntien omia selvitysalueita on kunnioitettava

Kunnat ovat antaneet vastauksensa kuntarakennelain mukaisista selvitysalueista. Yhtenäistä kuvaa vastauksista ei synny, mutta 22 alueella on löydetty yhteinen näkemys uuden kuntarakenteen selvittämiseksi. Näistä alueista alle puolet on samoja kuin kuntarakennetyöryhmän esityksessä helmikuulta 2012.

– Kunnille on annettu mahdollisuus muodostaa selvitysalueita omista lähtökohdistaan. Kuntien omia esityksiä on nyt syytä kunnioittaa siellä, missä selkeitä kokonaisuuksia näyttää syntyvän, painottaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Mäki-Lohiluoman mukaan vastauksista ei voi vetää johtopäätöksiä kuntien yhdistymisten todennäköisyydestä. Kuntien vastauksissa on esitetty varsin runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen runsaudesta päätellen kuntarakennelain mukaisten selvitysalueiden laajuiset yhdistymiset eivät vaikuta todennäköisiltä.

– Kunnat eivät ilmeisesti ole tehneet yhtä paljon yhteistä valmistelua naapurikuntien kesken selvitysaluekysymyksessä kuin aikaisemmin. Kuntien kannalta keskeisiä uudistusprosesseja on kesken, mikä varmasti heijastuu suhtautumisessa kuntajakoselvityksiin. Kuntien ilmoitukset selvitysalueiksi eivät ole sitovia. Selvitysalueet voivat monella alueella vielä muuttua esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden selvittyä.

Kuntaliitto on huolissaan kuntapäättäjien ja -johtajien jaksamisesta. Suuria muutoksia on valmisteilla yhtaikaa, monia kyselyjä ja selvityksiä on tekeillä, ja epävarmuus tulevaisuuden ratkaisuista on suuri.

Kuntia, jotka eivät aio tehdä selvityksiä, on yhteensä 42. Näiden kuntien lisäksi muutamat kunnat totesivat tekevänsä ensisijaisesti alueellista palvelurakenneselvitystä. Selvityksistä kieltäytymisen perusteluina mainittiin muun muassa, että keskeiset uudistukset kuten sote-uudistus ovat toistaiseksi liian keskeneräisiä.

– Olisi kuitenkin kuntien tulevaisuuden kannalta hyvä pohtia haasteita avoimesti ja siten, että ne tukisivat kuntien uudistumistyötä joka tapauksessa, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Mäki-Lohiluoma.

Mainokset