VTT on mukana mittavassa kansainvälisessä Drive C2X -hankkeessa

Mercedes-Benzin, Opelin ja Volvon autot kenttäkokeissa Tampereella

VTT on mukana mittavassa kansainvälisessä Drive C2X -hankkeessa, jossa testataan ja kehitetään älykkäitä liikenneratkaisuja. Ratkaisuilla halutaan parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta ja pienentää autoilun hiilijalanjälkeä. Hankkeessa testataan kattavasti ajoneuvojen välistä kommunikointia sekä ajoneuvojen ja tieympäristön välistä yhteydenpitoa. VTT testaa Tampereella älyliikenneratkaisuja liukkaissa ja vaativissa sääolosuhteissa. VTT tekee yhä tiiviimpää yhteistyötä Volvon, Mercedes-Benzin ja Opelin kanssa.

Drive C2X -hanke on noin 19 miljoonan euron tutkimushanke, josta EU:n komissio rahoittaa 12,4 miljoonaa euroa. Älykkäiden liikenneratkaisujen edistämiseen tähtäävään hankkeeseen osallistuu eurooppalainen autoteollisuus alihankkijoineen sekä tutkimuslaitoksia. VTT vastaa Tampereella sijaitsevasta testialueesta ja osallistuu Drive C2X -hankkeen johtamiseen, datan hallintaan sekä vaikutusten analysointiin.

”Projektilla pyritään selvittämään ajoneuvojen väliseen sekä ajoneuvojen ja tieympäristön väliseen yhteydenpitoon perustuvien järjestelmien vaikutuksia laajoilla kenttätesteillä. Tampereen testialueella keskitymme vaativien sääolosuhteiden ja liukkausvaroitusten testaukseen”, kertoo VTT:n erikoistutkija Harri Koskinen . ”VTT:llä on osaamista ja kokemusta älykkäiden liikennejärjestelmien vaikutusten analysoinnista.”

VTT:n kumppaneina toimivat Nokian Renkaat ja Tampereen kaupunki. Liikennevirasto ja ELY-keskus ovat myös tukeneet hanketta.

Yhteistyö autonvalmistajien kanssa syvenee

Kenttätestien ensimmäinen vaihe suoritettiin Tampereen testialueella toukokuussa 2013. ”Toteutimme ensimmäiset testit menestyksellisesti suunnitellussa ajassa. Nyt on meneillään toinen testivaihe, jossa autonvalmistajat ovat mukana jo omilla autoillaan. Yhteistyömme on syventynyt Mercedes-Benzin, Opelin ja Volvon valmistajien kanssa. Johtavat autonvalmistajat näyttävät uskovan VTT:n osaamiseen”, sanoo Koskinen. ”Järjestämme heille testit vaativissa ja liukkaissa olosuhteissa.”

Marras-joulukuussa 2013 toteutettavassa toisessa kenttätestissä testataan 22 kilometrin pituisella tieosuudella järjestelmää, jossa kuljettaja saa tietoa liukkaista tienpinnoista ja liikennemerkeistä.

”Tien varressa olevista mittauspisteistä tulee varoituksia ajoneuvopäätteelle liukkaista tieosuuksista sekä liikennemerkeistä, kuten väistämisvelvollisuudesta, varoituskolmioista ja nopeusrajoituksista 400 – 500 metriä etukäteen”, sanoo Koskinen. ”Testeihin osallistuu 30 kuljettajaa, joiden suorittamista testiajoista keräämme valtavan määrän tietoa analysointia varten.”

Tampereella toteutettaviin kenttätesteihin on osallistunut yhteensä yli 80 kuljettajaa. Testeistä kerätty data analysoidaan keväällä 2014.

”VTT:n asiantuntijoilla on johtava rooli tiedon analysoinnissa. Vaikutusanalyysien tekeminen on vasta alkanut, mutta alustavat tulokset näyttävät siltä, että testatuilla järjestelmillä olisi myönteinen vaikutus esimerkiksi turvallisuuteen liikenteessä”, sanoo Koskinen.

”Olemme tehneet pitkään yhteistyötä autonvalmistajien kanssa, ja yhteistyö tulee edelleen jatkumaan. Venäjä on autonvalmistajille myös yhä kiinnostavampi markkina-alue, jossa on pitkälti samankaltaiset sääolosuhteet kuin meillä Suomessa.”

Drive C2X -hankkeen tulokset julkistetaan Versaillesin linnassa Ranskassa 17.7.2014.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT