Työnantaja voi saada verokorttitiedot myös sähköisesti

Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työnantaja on saanut ennakonpidätystiedot sähköisesti

Ensi vuoden alusta alkaen työntekijän ei tarvitse toimittaa tai esittää työnantajalle paperista verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. Valtioneuvosto on vahvistanut 5.12.2013 ennakkoperintäasetuksen muutoksen, joka mahdollistaa tämän menettelyn.

Työnantaja voi tehdä pyynnön ennakonpidätystiedoista tammikuun 2014 loppuun mennessä toimittamalla Verohallinnolle tiedoston, jossa on yksilöidyt tiedot työntekijöistä, joiden ennakonpidätystietoja työnantaja tarvitsee. Muutosverokortti pitää kuitenkin toimittaa tai esittää työnantajalle kuten ennenkin.

Työnantajan on kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti. Verohallinto ei anna näitä tietoja. Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantajan on pyydettävä työntekijältä paperinen verokortti. Tällöin verokortti pitää toimittaa hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua työnantajalle.

A-vaihtoehtoa käytetään automaattisesti

Verokortissa oleva A-vaihtoehto on palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys ja B-vaihtoehto on yhden tulorajan ennakonpidätys. Jatkossa työnantaja käyttää automaattisesti vaihtoehtoa A ja vaihtoehtoa B käytetään vain työntekijän vaatimuksesta. Jos työntekijä haluaa, että työnantaja käyttää vaihtoehtoa B, hän voi ilmoittaa tästä vapaamuotoisesti työnantajalle, eikä verokorttia tarvitse tällöin toimittaa.

Ennakkoperintäasetuksen muutoksen tavoitteena on pienentää työnantajan hallinnollista taakkaa, koska paperista verokorttia ei tule enää säilytettäväksi.

Mainokset